Categories

Més protecció per a la zona de Gallecs

El 22 d’octubre de 2009 la zona agrària de Gallecs va ser inclosa en el Pla d’Espais d’Interès Naturals (PEIN) mitjançant el Decret 156/2009. Això suposà un pas més cap a la protecció d’uns espais agraris ubicats en un indret amb una forta pressió pel creixement del teixit urbà i industrial de la zona. Per tal de mantenir la gestió agrària dels espais s’hi estant desenvolupant estratègies per tal de revaloritzar-ne el producte local (notablement mitjançant la reconversió a la producció ecològica).

Enllaços d’interès:

Veure el vídeo

Més informació sobre l’EIN Gallecs al web d’Agroterritori

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.