Categories

Le Triangle Vert

Le Triangle Vert constitueix, en l’àmbit d’influència de la ciutat de París, un dels principals nuclis d’activitat agrícola de la regió. Davant les fortes pressions urbanístiques existents, s’estan desenvolupant estratègies per promocionar els aliments produits en aquests espais.

Enllaços d’interés:

Veure el vídeo

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.