Categories

BARCELONA, Presentació del llibre d’Agroterritori: Percepcions de l’espai agrari periurbà

La Fundació Agroterritori presenta el dijous 25 d’abril a l’Institut d’Estudis Catatans el seu segon llibre –en format digital– Percepcions de l’espai agrari periurbà, una aposta que inclou la reflexió de diferents autors i des de diversos àmbits d’anàlisi sobre el present i el futur de l’espai agrari periurbà. L’objectiu que persegueix la nova publicació de la Fundació Agroterritori és vetllar per la visibilitat d’aquests espais agraris periurbans i al mateix temps aportar arguments de debat per tal d’evitar-ne la seva destrucció, la qual, en definitiva, és una forma d’agressió al benestar del conjunt de la ciutadania.

La publicació pretén posar a l’abast dels ciutadans elements de reflexió per conèixer, entendre i valorar positivament aquests espais en competència, a cavall entre l’agricultura i la ciutat, amb la finalitat de gestionar la seva multifuncionalitat: des de la producció d’aliments de qualitat i proximitat a la preservació del medi ambient, tot legitimant el seu reconeixement polític i social.

El llibre consta de tres parts: Les percepcions, una proposta de reflexió  multidisciplinar des del dret, la geografia, la sociologia, l’agronomia i l’ecologia;  Els estudis, una reflexió de caràcter territorial que s’emmarca en l’àmbit de les polítiques d’ordenació i anàlisi dels espais agraris dins el planejament territorial i urbanístic; i Els referents, que aborda els reptes de futur dels espais agraris periurbans a través de dos documents de referència com són el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre l’Agricultura Periurbana (2004) i la Carta de l’Agricultura Periurbana (2010), impulsada pel Parc Agrari del Baix Llobregat, la Fundació Agroterritori i la Red Agroterritorial.

A l’acte de presentació del llibre, organitzat per la Fundació Agroterritori i la Institució Catalana d’estudis Agraris, intervindran Josep M. Vives, president de la Institució Catalana d’Estudis Agraris; Joaquim M. Puigvert, vicerector de Relacions Institucionals, Societat i Cultura de la Universitat de Girona; així com, Joan Caball, vicepresident de la Fundació Agroterritori, coordinador nacional d’Unió de Pagesos i president de la Cambra Agrària de Girona. Conclourà l’acte Bibiana Domingo, Secretària General del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient. La presentació de la publicació anirà a càrrec de Josep Montasell, membre del Consell de Protecció de la Natura de la Generalitat de Catalunya i de la Comissió Tècnicocientífica de la Fundació Agroterritori.

Podeu consultar el contingut del llibre al nostre web http://www.agroterritori.org/ficha.php?doc=589&cid=2

Documents relacionats:

Targetó d’invitació a l’acte de presentació del llibre a Barcelona

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.