Categories

Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament

La revista té com a objectiu fer arribar el debat al voltant dels problemes i opcions de la Regió Metropolitana de Barcelona, que avui es troba en un moment decisiu de la seva evolució, a un ample sector de persones i institucions interessades en el devenir d’aquest territori. El contingut de Papers abasta des d’aportacions d’experts o resums de treballs directament motivats per aquesta temàtica fins a textos i reculls de dades de diversa procedència que tenen un estimable valor de referència.

Aquesta revista, a partir del número 34 (2001- ) es publica sota el nom de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, i la seva periodicitat és irregular, amb com a mínim un número anual.

Enllaços d’interès:

Accès a Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament

One Response to Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.