Categories

Voluntariat Ambiental per Gallecs

VOLGA (Voluntariat Ambiental per Gallecs) neix des de la societat civil per promoure la conservació dels espais agraris i naturals de l’àmbit de Gallecs, com a continuació de les lluites endegades fa anys quan es posava sobre la taula l’opció d’urbanitzar la zona: «Gallecs verd i agrícola». Com expresa en el portal, VOLGA pretén buscar l’equilibri entre el lleure i l’activitat agraria. Realitzar totes aquelles activitats que fomentin el coneixement, el respecte i la divulgació de l’espai rural de Gallecs.

Enllaços d’interès:

Enllaç al web de Voluntariat Ambiental per Gallecs

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.