Categories

SCOT – Societat Catalana d’Ordenació del Territori

La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Ciències i Tecnologia.

L’àmbit d’actuació de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) és el dels Països Catalans, i el català és la llengua pròpia de la Societat i la que és usada normalment en els actes i publicacions.

El seu projecte [TERRITORI] és un espai d’intercanvi d’informació i debat, sobre l’actualitat de les transformacions del territori (ambientals, urbanístiques, socials, econòmiques, etc.), les polítiques territorials i les mobilitzacions socials al seu entorn.
Actualment compta amb més de 1600 membres.

Enllaços d’interès:

Web SCOT

Fòrum de debat [TERRITORI]

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.