Categories

Ecologistes de Catalunya (EdC)

Ecologistes de Catalunya és una federació que agrupa 12 entitats ecologistes de diferents indrets de Catalunya. Va néixer l’any 2002 a partir de l’Assemblea d’Entitats Ecologistes de Catalunya (AEEC). Realitza una important tasca de denúncia de conflictes relacionats amb el medi ambient i de proposta de mesures correctores.

Entre d’altres, destaquem el Mapa de Conflictes Ambientals editat conjuntament amb IPCENA, i el Mapa de Conflictes Ambientals de Catalunya, on es posen de manifest els diferents espais de Catalunya amenaçats.

Enllaços d’interès:

Enllaç al web de EdC

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.