Categories

OCDE (Organisation de Coopéraation et Développement Économiques)

L’OCDE és un fòrum de discussió intergovernamental, que permet als governs comparar experiències referents a l’economia i polítiques públiques.

En el marc de l’OCDE la Direcció de l’Agricultura ofereix un anàlisi del sector agrícola i de les polítiques de desenvolupament rural, alhora que ha desenvolupat nombrosos estudis per a definir indicadors que permetin caracteritzar els espais agraris i les bones pràctiques en la gestió de les explotacions.

Enllaços d’interès:

Web de l’OCDE

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.