Categories

Resources Center on Urban Agriculture and Food Security

El Centre de Recursos en Agricultura Urbana i Seguretat Alimentària (RUAF) és una xarxa de treball creada l’any 1996 que agrupa diferents Centres d’Estudis regionals sobre agricultura urbana, amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi d’experiències i documentació relacionada amb aquesta temàtica.

Enllaços d’interès:

Web de RUAF

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.