Categories

EuroVegas (II): La nova (des)planificació territorial – La Trama Urbana

La Trama Urbana ha publicat una segona editorial sobre la possible implantació del projecte Eurovegas a Catalunya, aquesta vegada analitzat sota el punt de vista del planejament.

Com bé diuen, fins ara bona part del debat s’ha centrat en els impactes econòmics del complex, però la seva implantació requeria necessàriament l’ajut del planejament existent.

Enllaços d’interès:

La Trama Urbana – EuroVegas (II): La nova (des)planificació territorial