Categories

L’ús del sòl i l’ordenació del territori: els casos de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears

Aquesta monografia publicada per l’Institut del Territori ofereix un anàlisi sobre els canvis d’ocupació del sòl que s’han produït en els darrers anys a les regions catalana, valenciana i balear. El creixement dels teixits urbans i l’evolució de les superfícies forestals i agràries en cadascuna de les àrees centren gran part de l’estudi. Alhora trobem una explicació dels diferents models de planificació existents en les tres comunitats autònomes i les repercussions que han comportat en el territori.

Aquest estudi reflexa les dades obtingudes mitjançant el projecte Corine Land Cover (CLC) de l’Agència Europea del Medi Ambient (AEMA). La primera fase del programa (1985-2000) va tenir com a objectiu principal la creació d’una base de dades sobre ocupacions del sòl. Tenim accés als resultats de l’estudi a través de la pàgina web de l’AEMA.

Monografies de l’Observatori del Territori i del Medi Ambient, Institut del Territori, núm.1, abril del 2008

Enllaços d’interès:

Web de l’Institut del Territori

Web de l’European Environment Agency – El projecte Corine Land Cover

Web del Ministeri de Foment – El projecte Corine Land Cover

Documents relacionats:

L’ús del sòl i l’ordenació del territori: els casos de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears