Categories

Models for safeguarding urban fringe open landscapes – The balance between public and private

La regió de Copenhaguen és una de les pioneres a Europa en desenvolupar plans per conservar els espais naturals periurbans. Mitjançant diferents models d’actuació (actuació municipal, estatal, mixte), s’han conservat gran part dels paisatges al voltant de la ciutat.

Com a exemple trobem el parc de Vestskoven, una àrea per la qual es va desenvolupar un Pla de Gestió. El Pla va definir que els propietaris de terres ubicades dins aquest parc només podien vendre les seves terres a l’Estat (el qual estava obligat a comprar-les). La manca de polítiques associades a l’activitat agrícola ha provocat la deserció dels agricultors de la zona, els quals han estat reemplaçats per hortalans.

Natura, medi ambient i activitat agrària han estat, doncs, confrontats en aquesta zona pels instruments de planificació.

Vejre H, Proceedings of Rurality Near the City Congress (Leuven 7 i 8 de febrer de 2008), p.51

Enllaços d’interès:

Web de la Fundació RUAF

Documents recents:

Models for safeguarding urban fringe open landscapes – The balance between public and private