Categories

La construcció de l’espai rural, una metodologia d’anàlisi constructiva del territori rural

Aquest text proposa un mètode d’anàlisi de l’estructura espacial de l’àmbit rural, a partir de l’identificació dels diferents elements que són protagonistes en la construcció de l’espai (el maneig de l’aigua, els sistemes d’accés, el sistema d’assentaments, la fragmentació rural). L’anàlisi de la composició del paisatge a partir d’aquests elements és el que permet elaborar propostes d’ordenació pròpies del ruralde cara al manteniment dels testimonis de l’ordre rural.

Aquest article apareix com a continuació de la tesi doctoral: Aguilar A, La Construcció de l’Espai Rural al Baix Empordà, UPC (1994). Podem consultar aquesta tesi a la Biblioteca de la Facultat d’Arquitectura (UPC).

Aguilar P, Documents d’Anàlisi Geogràfica 31:131-142 (1997)

Documents relacionats:

analisi constructiva del territori rural a la recerca de criteris per a la seva ordenació.pdf