Categories

Un programa para el rústico metropolitano: los posibles regadíos periurbanos de Madrid

La Comunitat de Madrid encarregà a l’autor aquest estudi, que hauria de servir per definir les estratègies per gestionar els espais periurbans de Madrid. Sota el títol «Un programa para el rústico metropolitano. Los posibles regadíos periurbanos de Madrid como método de lucha contra el paro. Producción agraria y paisajística. Los estímulos al reparto de la tierra«,  el text constitueix un programa per fomentar l’agricultura i la millora del sòl rústic a l’entorn metropolità madrileny. Inclou propostes en matèria d’urbanisme, política de residus, activitats extractives, paisatgisme, intervencions forestals, polítiques demogràfiques, regadius i foment de l’ocupació agrària.

Baigorri A, Agricultura Periurbana. Ed. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA), gener del 1988.

Documents relacionats:

Un programa para el rústico metropolitano: los posibles regadíos periurbanos de Madrid