Categories

Presentació de l’estudi d’ACV de llet a Catalunya (26 nov La Seu d’Urgell, Jornada PATT)

El proper dimecres 26 de novembre a la seu de la cooperativa PIRENAICA organitzem la jornada Anàlisis de Cicle de Vida i càlcul de la Petjada de Carboni de la producció de llet de vaca a Catalunya.

Us esperem a partir de les 19:30h al Carrer de Sant Ermengol, 48, 25700 LA SEU D’URGELL

Aquesta serà la segona jornada celebrada en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica 2014 dedicada a la presentació dels resultats del projecte l’ACV de la llet de vaca a Catalunya elaborat durant el període maig 2013 – maig 2014 per a tres casos d’estudi. En aquesta ocasió, parant atenció a una de les explotacions objecte d’estudi: l’Agrupació de Ribera d’Urgellet.

—-

Els estudis de Petjada de Carboni i d’Anàlisi de Cicle de Vida de productes i processos agraris són relativament recents. Alguns sectors a Catalunya ja han fet esforços en aquest sentit com és el cas d’alguns productes d’horta i de fruita o el cas del sector porcí. La recerca que aquí es presenta ha de contribuir al coneixement, control i millora ambiental de la producció de llet de vaca a nivell d’explotació i de l’entorn cooperatiu.

Programa de la jornada: La_Seu_26nov_Pirenaica

—-

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.