Categories

Jornada sobre planificació i gestió del medi rural (Uvic, 11 de desembre)

Jornada sobre planificació i gestió del medi rural: “L’espai agrari periurbà. De què serveix?” (11 de desembre)

http://mon.uvic.cat/eps/jornada-sobre-planificacio-i-gestio-del-medi-rural-lespai-agrari-periurba-de-que-serveix/

—-

Dijous, 11 de desembre de 2014. Sala Segimon Serrallonga. Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Jornada sobre planificació i gestió del medi rural:

“L’espai agrari periurbà. De què serveix?”

—-

Obertura de la jornada (9.30h a 9.45h)

Dr. Joan Masnou, Vicerector de relacions internacionals i formació continua de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Sr. Ramon Jordana. Cap de l’Àrea de Projectes Transversals de la Direcció General del Medi Natura i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya

1. El marc de referència (9.45h a 10.30h)

Sr. Josep Montasell. Tècnic de territori. Àrea de Territori i Sostenibilitat. Diputació de Barcelona.

10.30 a 11h Pausa

2. Estudi de casos: Diferents marcs territorials i activitat productiva (11h a 13h)

L’Espai agrari periurbà del sud de Girona. Sra. Anna Roca. Agroterritori.

El Parc Agrari del Baix Llobregat. Sr. Raimon Roda, Gerent del Consorci.

El Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs. Sra. Gemma Safont , Gerent del Consorci de Gallecs.

3. Noves perspectives per l’espai agrari periurbà (13h a 14h)

Nous reptes en la planificació del medi rural. Sr. Antoni Ferran. Escola Politècnica Superior. Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

L’activitat agrària dins d’espais naturals protegits. Sr. Ramon Espinach, Cap de l’Oficina de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona.

14.00h Cloenda

,

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.