Categories

Situació i necessitats de la joventut (Benestar Social i Familia GENCAT)

Informes territorials. Situació i necessitats de la joventut a Catalunya

A partir de les dades de l’Equesta a la joventut de Catalunya 2012, la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia ha elaborat set informes territorials amb l’objectiu de fer una anàlisi comparativa sobre les condicions de vida dels joves a cadascun dels àmbits del Pla territorial de Catalunya. Aquesta anàlisi territorialitzada ha de permetre disposar d’un coneixement més acurat de la realitat heterogènia de la joventut a Catalunya i adequar el desplegament del PNJCat a les necessitats de cada territori.

L’Enquesta a la joventut de Catalunya (EJC) de la Direcció General de Joventut s’elabora per tal de conèixer en profunditat les condicions de vida i les trajectòries vitals de les persones joves a Catalunya.

Per consultar els informes aneu a l’enllaç següent: ENLLAÇ

També podeu accedir cliclant directament sobre els següents documents:

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.