Categories

Economia circular – Glossari

L’economia circular és un concepte econòmic que s’inclou en el marc del desenvolupament sostenible i l’objectiu és la producció de béns i serveis alhora que redueix el consum i el malbaratament de matèries primeres, aigua i fonts d’energia. Es tracta d’implementar una nova economia, circular -no linealment, basada en el principi de «tancar el cicle de vida» dels productes, els serveis, els residus, els materials, l’aigua i l’energia.

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.