Categories

Nou pla per convertir en no urbanitzables 40.000 hectàrees

El Govern redacta un PDU que afectarà els terrenys d’ús econòmic o residencial on nos’hagi construït

La Vanguardia, divendres, 28 d’agosto 2015. http://es.monitor.augure.com/bin/vcache.cgi?clau=14407208681360766767&cc=2294

 La crisi econòmica es va carregar molts projectes urbanístics que no s’han arribat a materialitzar, malgrat que estan dibuixats sobre el paper. Polígons industrials abandonats o a mig construir, grans terrenys on s’havien d’alçar promocions residencials i on ara només hi creix brossa o en queda tan sols l’esquelet. És habitual trobar-se amb aquest tipus de solars als afores de molts municipis. La Generalitat està redactant un pla director urbanístic (PDU) per desclassificar el sòl que no s’ha urbanitzat, que no s’ajusta a un model sostenible ni guarda relació amb la ciutat, perquè n’hi ha alguns que són a un o dos quilòmetres del nucli urbà. Es tracta de terrenys destinats a activitats econòmiques i residencials planificats a l’època prodigiosa del 1997 al 2007 que no s’han arribat a desenvolupar mai.

A Catalunya, segons dades de la conselleria de Territori i Sostenibilitat, que és la que està redactant el PDU, hi ha 40.000 hectàrees en aquesta situació. Una superfície que equival a la comarca del Maresme. Concretament, hi ha 43.466 sectors de desenvolupament encara no urbanitzats, dels quals 825 són d’activitat econòmica, 3.483 són residencials i 158 mixtos. A aquests se n’hi ha d’afegir 756 sectors més parcialment urbanitzats. La Vall Fosca, on s’havien de construir un camp de golf, una pista d’esquí, habitatges i hotels, n’és un clar exemple. Quan es desenvolupi el PDU i entri en vigor tornaran a ser terrenys no urbanitzables.

Pel conseller Santi Vila el boom immobiliari i la crisi han generat una gran desproporció entre l’oferta i la demanda de sòl. Amb aquest panorama, i a manera d’exemple, explica que als sectors de desenvolupament residencial que estan previstos s’ofereix un potencial de 628.045 habitatges. Una quantitat totalment desproporcionada, sobretot després del canvi de cicle que ha suposat la recessió econòmica. Aquest romanent de terreny podria absorbir la demanda d’habitatge dels pròxims cent anys, segons dades de la conselleria.

Una situació que pel conseller no s’ajusta a un model sostenible del territori. «El PDU recupera la normalitat de certs municipis, i se’ls recomana esgotar els terrenys que posseeixen al nucli urbà abans de desenvolupar-ne d’altres a quilòmetres del centre», explica Vila.

Sobre el calendari del pla director, explica que es tracta d’una oportunitat per recuperar solars on no es construirà res i que d’aquí uns vuit mesos podria estar aprovat definitivament. Una cosa que hauria de decidir el pròxim govern de la Generalitat, tot i que el conseller no veu cap inconvenient perquè tiri endavant.

El PDU estudiarà tots aquests polígons i abordarà una solució per a cada un. En determinats àmbits, com els de la regió metropolitana de Barcelona, on la relació de l’oferta i la demanda és més ajustada, l’estratègia que se segueixi podria ser diferent. De fet, el futur pla no afectarà els sectors més compactes i situats en conjunts urbans de certa entitat.

En aquest sentit, Vila recorda que hi ha projectes de desenvo­lupament residencial de centenars d’habitatges en municipis que tot just si arriben a un centenar de veïns. Segons la seva opinió, la baixa densitat comporta malbaratar un recurs escàs com és el sòl.

També s’estudiaran -per revertir-los en no urbanitzables- aquells terrenys que estan afectats per pendents elevats, poden ser inundats o tenen riscos naturals o químics. En aquest paquet hi entrarien també les superfícies que comportin un impacte ambiental elevat.

Entre els sectors que quedarien afectats en un primer estudi hi hauria, entre d’altres, el projecte residencial del Parc Empordà, al municipi de Pau, amb una superfície de 34 hectàrees; el del municipi de la Pera, que preveia construir 150 habitatges; el polígon comercial i residencial de Riudellots de la Selva, de 26 hectàrees, o el del municipi d’Alguaire, on es preveia un polígon per a activitats econòmiques de més de 100 hectàrees.

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.