Categories

El regadiu de Manresa

En aquest estudi, realitzat per encàrrec de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona a petició de l’Ajuntament de Manresa, es proposa la creació del Parc del Regadiu de Manresa per tal de consolidar aques espai singular i fer-hi possible una gestió integral.

Montasell J (1997) DIBA, Àrea d’Espais Naturals