Categories

El Parc Agrari d’Alella, proposta del Consell de Protecció de la Natura

L’any 1999 es va fer públic el Pla especial de protecció del medi natural i el paisatge de la Conreria-Sant Matéu-Céllecs. En l’informe que va emetre el Consell de Protecció de la Natura (juliol de 1999), es recomana la protecció dels sòls del municipi d’Alella (sobretot aquells inclosos dins la DO Alella) i la creació d’un Parc Agrari per la seva gestió. No obstant, en l’aprovació deifnitiva del Pla (maig del 2004) no es van incloure totes les terres agrícoles del municipi ni tampoc es va considerar la implantació de la figura de Parc Agrari.

Consell de Protecció de la Natura. 15 de juliol de 1999.

Documents relacionats:

Informe del Consell de Protecció de la Natura (juliol del 1999)

Pla especial de protecció del medi natural i el paisatge Conreria-Sant Mateu-Céllecs

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.