Categories

Metropolitan Green Belt London

El Green Belt (cinturó verd) de Londres aglutina tots els espais lliures de la regió periurbana de Londres, espais on l’activitat agrària hi és predominant. Creat ja als anys 1950, es tracta d’una de les primeres intervencions d’una administració pública per preservar els usos dels espais periurbans. Els sòls inclosos en aquest cinturó verd estan protegits i controlats per l’Inspecció de Planificació i per les instàncies locals.

Enllaços d’interès:

Web de Green Belt Council

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.