Categories

Ille de France

La regió d’Île de France (Paris) desenvolupa nombroses accions per protegir els espais naturals i agrícoles situats al voltant de la ciutat. París és una de les ciutats de major creixement demogràfic d’Europa i, per tant, on les necessitats de sòl pel creixement del teixit urbà són més exigents.

En aquest context el juny del 2003 va néixer a la comuna de l’Essone el Triangle Vert, una àrea de 4800 ha situada a escassos 25km de París on l’agricultura juga un paper protagonista (40% del territori). Els tres objectius principals definits en el projecte del Triangle Vert són:

a) garantir la continuïtat de l’activitat agrícola,

b) treure profit de la proximitat urbana,

c) donar a conèixer el valor mediambiental, cultural, paisatgístic i recreatiu del territori.

Adjunt trobem dos documents: 1.- en un primer Laverne T (president del Triangle Vert) ens fa una breu descripció del territori i de les principals funcions i activitats del parc. 2.- el segon document adjunt és una ponència realitzada per Vidal R i Fleury A en el marc del congrés Rural Near the City (Leuven, Bèlgica, 7 i 8 de febrer del 2008). Es tracta d’una descripció de la situació de l’agricultura a l’Ile de France i de les accions que es duen a terme per protegir i gestionar els espais agraris en aquesta zona.

Enllaços d’interès:

Web del Triangle Vert des Villes Maraîchères du Huropoix

Documents relacionats:

Le Triangle Vert: des Villes Maraîchères du Huropoix: pour un développement soutenable

Agriculture in Urban Planning in Ile de France

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.