Categories

Reial Decret 1322/2002, requisits agroambientals en relació a les ajudes directes en el marc de la PAC

Amb l’objectiu de fomentar la implementació de mesures de protecció del medi ambient en les pràctiques agràries, la Unió Europea va establir uns requisits (mesures agroambientals) d’obligat compliment que condicionen el cobrament de les ajudes directes a la producció de la Política Agrària Comunitària (PAC, definides al RD 1259/1999).

El RD 1322/2002 estableix, per l’Estat Espanyol, aquests requisits:

a) per l’agricultura: no cremar rostolls sense autorització, mantenir les terres en guaret amb un mínim de coberta vegetal per evitar l’erosió, no llaurar la terra en direcció del pendent, realitzar un maneig del reg d’acord amb la normativa establerta pels organismes competents.

b) per la ramaderia: complir les normes dels programes de vigilància de malalties, complir amb la normativa de dejeccions, retirar els animals morts de l’explotació d’acord amb la normativa  vigent, no cremar les pastures sense autorització.

Estat Espanyol. BOE núm.311, de 28.12.2002

Documents relacionats:

RD 1322/2002, sobre requisits mediambientals per rebre ajudes de la PAC

 

One Response to Reial Decret 1322/2002, requisits agroambientals en relació a les ajudes directes en el marc de la PAC