Categories

Llei 6/2001, d’avaluació d’impacte ambiental

Aquesta llei modifica el Decret 1302/1986 d’avaluació d’impacte ambiental. El nou redactat de la llei (integre en la llei 6/2001) inclou noves categories d’activitats que hauran de ser sotmeses a estudi d’impacte ambiental.

Aquesta llei ha quedat derogada per la Llei 1/2008 d’Avaluació d’Impacte Ambiental, que és el text normatiu vigent.

Estat Espanyol. BOE núm.111, de 9.5.2001

Enllaços d’interès:

Web Departament de Medi Ambient. Impacte Ambiental.

Documents relacionats:

Llei 6/2001, d’evaluació d’impacte ambiental

 

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.