Categories

Decret 283/1998, designació de zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries

Aquest decret estableix una relació d’àrees declarades com a especialment vulnerables per la contaminació per nitrats. En aquestes zones les activitats agrícoles estan obligades a complir amb una sèrie de recomanacions (relacionades principalment amb la fertilització nitrogenada) que trobem desenvolupades en el Decret 205/200 i el Codi de Bones Pràctiques.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.2760, de 6.11.1998

Documents relacionats:

Decret 283/1998, designació de zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats proceden

 

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.