Categories

Decret 239/1986 sobre el Consell de Protecció de la Natura

Aquest decret, en aplicació de l’article 35 de la Llei 12/1985 d’espais naturals, defineix les funcions del Consell de Protecció de la Natura i la seva estructura de funcionament.

El Consell de Protecció de la Natura és l’òrgan que emet els informes i proposa els canvis de normatives aplicables als espais naturals.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.729, de 20.8.1986.

Enllaços d’interès:

Web del Consell de Protecció de la Natura

Documents relacionats:

Decret 239/1986 sobr el Consell de Protecció de la Natura

 

One Response to Decret 239/1986 sobre el Consell de Protecció de la Natura