Categories

Llei 19/1995 de modernització de les explotacions agràries

Llei publicadada el 14 de juliol de 1995, d’aplicació en els àmbits de: concentració parcel·lària, subvencions públiques, incorporació de joves agricultors, incrementar la mobilitat de la terra i millorar la qualificació professional dels agricultors.

Estat Espanyol. BOE núm.159 de 5.7.1995

Documents relacionats:

Lllei 19/1995 de modernització de les explotacions agràries

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.