Categories

ORDRE AAM/429/2012. Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader

El passat 28 de desembre es va obrir la nova convocatòria dels ajuts Leader 2012 adreçada a les peittes i mitjanes empreses agroalimentàries i turístiques que concedeix fins a un 35% de subvenció a fons perdut per inversions per a la creació, millora o ampliació de negocis.

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6282 – 28.12.2012

Documents relacionats:

DOGC 6282; ajuts Leader

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.