Categories

Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del medio rural

La llei estableix una sèrie de línies d’actuació en l’àmbit del desenvolupament rural, amb l’objectiu d’afavorir-ne «el desenvolupament sostenible». Aquesta llei dota a Espanya de legislació pròpia en matèria de Desenvolupament Rural, fins al moment resolta amb l’aplicació directa dels reglaments comunitaris.

Una segona llei (ley 16/2007, de 13 de desembre) afegeix dos articles referents a la dotació de cossos de seguretat de l’estat en àrees rurals.

L’article 33 referent a Urbanisme i Vivenda, especifica la necessitat de «desincentivar l’urbanisme dispers, particularment en les zones periurbanes» (apartat d.).

Estat Espanyol. BOE núm.299, de 14.12.2007

Enllaços d’interès:

Web del MAPyA que explica els objectius de la Llei

Web de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR)

Documents relacionats:

Llei 45/2007 pel desenvolupament sostenible del medi rural

Llei 16/2007, complementària a la llei pel desenvolupament sostenible del medi rural

 

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.