Categories

Reglament 834/2007/CE, sobre la producció agrícola ecològica

Aquest reglament estableix les normes bàsiques per a la producció ecològica a la Unió Europea, essent l’objectiu normalizar els productes comercialitzats sota aquest segell i alhora definir estratègies que ofereixin una garantia als consumidors sobre la traçabilitat d’aquest tipus de productes agrícoles.

El Reglament 834/2007/CE estableix, doncs, les normes relatives a la producció, preparació i distribució dels productes ecològics, així com estableix un sistema de control i i un model d’etiquetatge per fer distingibles aquest tipus de productes.

Entre d’altres aspectes destacables, aquest és el Reglament que defineix els principis bàsics de la producció ecològica, tals com la protecció i gestió de les propietats dels sòls, el desenvolupament d’estructures de cultius que afavoreixin la biodiversitat, l’ús d’insums naturals o la prohibició de cultivar organismes modificats genèticament (OGM).

L’antic reglament sobre producció ecològica a la Unió Europea fou publicat mitjançant el Reglament 2092/91/CE, el qual queda derogat. No obstant el trobareu adjunt en aquesta fitxa.

Unió Europea. DO L 189/1, de 20.7.2007

Enllaços d’interès:

Portal de la producció ecològica de la Unió Europea

Documents relacionats:

Reglament 834/2007/CE, sobre producció ecològica

Reglament 2092/1991/CE, antic reglament sobre producció ecològica (derogat)

 

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.