Categories

Decret 14/2008, pel qual es regula els sistemes d’identificació i registre del bestiar oví i cabrum a Catalunya

Els animal de les espècies ovina i caprina nascuts després del 9 de juliol de 2005 han de ser identificats abans dels sis mesos d’edat i/o sempre que surtin de l’explotació on han nascut. Aquest decret regula el sistema d’identificació (codificació, format i ubicació dels identificatius, normativa d’obtenció de duplicats, etc.). L’objectiu principal d’aquest sistema és implantar la traçabilitat en les explotacions productores d’aquest tipus d’animals.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.5056, de 25.1.2008

Documents relacionats:

Decret 14/2008, pel qual es regula els sistemes d’identificació i registre del bestiar oví i cabrum

 

One Response to Decret 14/2008, pel qual es regula els sistemes d’identificació i registre del bestiar oví i cabrum a Catalunya

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.