Categories

Reglament 509/2006 sobre les Especialitats Tradicionals Garantides (ETG)

Aquesta norma europea especifica les condicions per les quals els productes agrícoles i alimentaris europeus poden obtenir la denominació ETG i fer-ho valer com a distintiu de qualitat.

L’objectiu d’aquest reglament és posar en valor els mètodes productius i les virtuts intrínseques dels aliments deixant de banda l’origen territorial dels mateixos.

Unió Europea. DO L 93/1, de 31.3.2006

Documents relacionats:

Reglament 509/2006 sobre especialitats Tradicionals Garantides (ETG)