Categories

Llei 1/2001, text refós de la Llei d’Aigües (Espanya)

La llei estableix les normes que regulen el domini públic hidràulic a l’estat espanyol. Es tracta del text refòs de la Llei 29/1985 d’aigües i la Llei 46/1999 de modificació d’aquesta llei.

La llei descriu els organismes competents en matèria d’aigües (Estat, Comunitats Autònomes, Organismes de Conca, Consell Nacional de l’Aigua) (art.17 a 21), establei la Planificació Hidrològica a nivell nacional així com el règim d’autoritzacions i concessions en les comunitats d’usuaris.

Estat Español. BOE núm.176, de 24.7.2001

Enllaços d’interès:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino – Agua

Documents relacionats:

Llei 1/2002, text refós de la Llei d’Aigües

 

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.