Categories

RD 1997/1995, mesures per garantir la Biodiversitat, la Conservació d’Hàbitats, Fauna i Flora

Aquest Reial Decret transposa la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres al territori español.

Fins l’any 2008 aquest Reial Decret establia els criteris per incloure una zona dins la Xarxa Natura 2000 (art.3, annexes I i II), no obstant amb l’aprovació definitiva de la Llei 42/2007 aquests annexes han estat derogats. Per tan la normativa vigent en temes de protecció de la biodiversitat, els espais naturals i respecte als criteris de la Xarxa Natura 2000 els trobarem en la citada Llei 42/2007.

Segons s’estableix en l’article 4.1, les Comunitats Autònomes són les responsables d’el·laborar el llistat de zones que han de ser considerades d’especial conservació.

Estat Espanyol. BOE núm.310, de 28.12.1995

Enllaços d’interès:

Web del Ministerio de Medio Ambiento y Medio Rural y Marino – Red Natura 2000

Documents relacionats:

RD 1997/1995, mesures per garantir la biodiversitat

One Response to RD 1997/1995, mesures per garantir la Biodiversitat, la Conservació d’Hàbitats, Fauna i Flora

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.