Categories

Ratificació del Conveni sobre la Diversitat Biològica (CDB)

El 1992 es va acordar a Rio de Janeiro el Conveni sobre la Diversitat Biológica (CDB), amb l’objectiu d’establir una sèrie de normes de funcionament tan dels estats com de les empreses en relació a l’ús i la propietat dels recursos genètics. En el Conveni es va posar de manifest la necessitat d’endegar programes/accions que tinguin per objectiu la protecció i la conservació (ja sigui in situ o ex situ) de la biodiversitat existent.

Mitjançant aquesta publicació al BOE, l’Estat Espanyol va ratificar les dispoisicions acordades en el CDB.

Enllaços d’interès:

Web del Conveni sobre la Diversitat Biològica

Web del Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino – Área Biodiversitat (CDB)

Documents relacionats:

Instrumento de ratificación del Convenio sobre la Diversidad Biológica