Categories

Decret 142/2005, Reglament d’elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials

Aquest reglament descriu el procediment per elaborar i aprovar els plans territorials parcials previstos en la Llei 23/1983 de política territorial. Aquesta llei incorpora la modificació proposta per la llei 24/2001 de la divisió del territori en diferents àmbits, així com estableix la obligatorietat d’elaborar un informe mediambiental per cada pla.

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.4432, de 22.7.2005

Documents recents:

Decret 142/2005, Reglament d’elaboració dels plans territorials parcials