Categories

Llei 1/1995, per la qual s’aprova el Pla Territorial General de Catalunya (PTG)

D’acord amb la Llei 23/1983 de política territorial, aquesta llei desenvolupa el Pla Territorial General de Catalunya.  El pla defineix els diferents àmbits pels quals s’haurà de desenvolupar els Plans Territorials Parcials (art.2), i estableix les especificacions que hauran de tenir aquests.

L’article 4.3 de la llei estableix els objectius que s’hauran de seguir per la preservació del medi. Entre aquests destaca: «respectar les terres d’ús agrícola o forestal d’especial interès, ja sigui per llur extensió, per llur ubicació o per llur fertilitat» (art 4.3.b).

Generalitat de Catalunya. DOGC núm.2032, de 31.3.1995

Documents relacionats:

Llei 1/1995, per la qual s’aprova el PTG

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.