Categories

Conveni sobre la Diversitat Biològica (CDB)

El juny de 1992 es va celebrar a Rio de Janeiro la conferència internacional sobre la Diversitat Biològica. El document de conlusions de la conferència va establir les directrius per l’ús sotenible i la gestió en pro de la conservació dels recursos genètics existents.

Mitjançant aquest acord s’expressa la responsabilitat de les administracions nacionals d’establir programes per la conservació dels recursos genètics. Alhora s’estableixen els mecanismes per la cessió dels recursos genètics locals i es regula l’ús d’aquests recursos mitjançant noves tecnologies.

L’Estat Espanyol va ratificar el CDB el febrer de 1994.

A la web del CDB trobarem tota la informació actualitzada sobre els programes que s’estan desenvolupant per la conservació dels recursos genètics i els programes específics de l’àmbit de l’agricultura.

Nacions Unides, Sèries de Tractats, vol.1760, Any 1993

Enllaços d’interès:

Web del CDB

Documents relacionats:

Conveni sobre la Diversitat Biològica (CDB)