Agroterritori és una entitat privada sense ànim de lucre impulsada per la Universitat de Girona i la Unió de Pagesos de Catalunya en 2007 com a  plataforma al servei de la pagesia, la recerca i la societat.

Agroterritori està formada per tècnics i investigadors especialistes en diferents àrees de coneixement en relació amb agricultura: agronomia, geografia, biologia, economia, ciències polítiques, planejament territorial, etc.

També treballa en col·laboració amb altres entitats del territori, cooperatives, administració local, associacions i recerca amb l’objectiu de fomentar propostes de desenvolupament econòmic, social i ambiental de les activitats agràries i per la preservació dels espais agraris, especialment els periurbans.