Categories

Anuari 2018 per a la Nova Cultura del Territori – CRT

El Centre per a la Sostenibilitat Territorial publica el segon anuari per a la Nova Cultura del Territori (Anuari 2018_CST).

El CST destaca d’aquest número l’extensa feina relacionada amb els conflictes socioecològics que hi ha en el nostre país. Un anàlisis dels mateixos, unes propostes de millora per la gestió territorial, … en total 11 articles entre reflexions, experiències i propostes.

Aquest anuari pren el conflicte com a espai per tal d’establir un diàleg entre ciència i moviment social on les aportacions són mútues. Els científics aporten als activistes coneixements que fonamenten les seves crítiques i resistències i alternatives raonables i possibles. Alhora la ciutadania mobilitzada converteix en una corretja de transmissió la conversió de coneixement crític a programa polític concret, en actuació real sobre el terreny. També assenyalen als experts quines són les necessitats socials que s’han de convertir en noves línies d’investigació científica i al final una millora democràtica al popularitzar la capacitat de decisió de temes complexos.

I per aquest motiu, el CST pren com a seves les paraules del poeta Friedrich Holderlin “D’on neix el perill, neix la salvació també” al entendre els conflictes com a positius i creatius.

El Centre per a la Sostenibilitat Territorial indica que si voleu fer una donació, us enviaran l’Anuari 2018 imprès.

Aquest anuari ha tingut el suport de la diputació de Girona.

Resultats d’AgroFoodHub – La Terra N449 oct-nov 2018

Avui publiquem a la revista La Terra d’octubre-novembre 2018, Num 449 l’informe AgroFoodHub amb els principals resultats del Grup Operatiu Supraautonòmic ‘AgroFoodHub: alimentando personas, gestionando territorios’, un grup de treball liderat pel Grup de Desenvolupament Rural Valle del Guadalhorce (Màlaga) i en el qual ha participat Fundació Agroterritori, Unió d’Unions, Soc. Coop. And. Guadalhorce Ecológico (Andalusia), Heliconia Soc. Coop. Mad. (Madrid) i la Universitat Autònoma de Madrid.

AgroFoodHub cerca la millora del sistema agroalimentari dels entorns periurbans, amb solucions que sumin sinergies camp-ciutat que assegurin la viabilitat econòmica de les explotacions familiars i millorin el subministrament d’aliments de proximitat. Aquest projecte ha estat seleccionat a la convocatòria 2018 en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020 i finançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i el Ministeri d’Agricultura, finançat en la seva totalitat per la Unió Europea.

—-

Normes de competència sector agrari – COM 2018- 706 final de 26.10.2018

INFORME APLICACIÓN NORMAS DE COMPETENCIA SECTOR AGRÍCOLA

La Comisión Europea ha publicado el primer informe sobre la aplicación de las normas de competencia en el sector agrícola El informe pone de manifiesto que el trabajo de las autoridades europeas de competencia puede ayudar a los agricultores a obtener mejores condiciones y precios al vender sus productos a grandes compradores o cooperativas. Las normas de competencia de la UE que prohíben los acuerdos relativos a la fijación de precios u otras condiciones comerciales o al reparto de mercados se aplican a la producción y a los intercambios comerciales de productos agrícolas. Sin embargo, el Reglamento sobre la organización común de mercados («Reglamento OCM») contiene excepciones a la aplicación de esas normas, que afectan a todos o a algunos sectores agrícolas o que se refieren a situaciones específicas. El informe publicado hoy por la Comisión es el primero centrado específicamente en la aplicación de las normas de competencia de la UE al sector agrícola. (RAPID, IP/18/6182, 26.10.2018)

http://bit.ly/2CROKRA

NORMAS DE COMPETENCIA SECTOR AGRARIO

Aplicación de las normas de competencia de la Unión al sector agrario (COM(2018) 706 final, 26.10.2018)

http://bit.ly/2OZHpGO


IV Encuentro estatal InterVegas – Murcia, 26 y 27 Oct

 

La Federación InterVegas, Huerta Viva y el Ayuntamiento de Murcia presentan el IV Encuentro Estatal InterVegas en defensa de los territorios agrarios históricos y los suelos fértiles

Programa: IV-ENCUENTRO-INTERVEGAS_Programa_2018_10_21

Más información

     La Asociación Huerta Viva, en representación de la Federación InterVegas, con la colaboración de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta del Ayuntamiento de Murcia, se ha encargado de poner en marcha el IV Encuentro Estatal InterVegas que se celebrará en la ciudad de Murcia los días 26 y 27 de octubre en el Edificio Moneo y en el I.E.S. Licenciado Francisco Cascales.


Este IV Encuentro se enmarca dentro de la Estrategia InterVegas 2015-2031 establecida en el Pacto que fue aprobado el año 2015 en Granada, por el que se adquiere el compromiso de defensa, dinamización y recuperación de los territorios agrarios históricos y los suelos fértiles y productivos, desde los principios de la soberanía alimentaria, la educación ambiental y la sostenibilidad. A este pacto se han adherido durante estos tres años un amplio número de comunidades autónomas, municipios, universidades y movimientos sociales y educativos.

    En continuidad con los encuentros anteriores, se avanzará en la propuesta de una Ley estatal de protección de los suelos de alto valor agrológico, así como en la potenciación del mercado local como elemento clave en la promoción de las huertas y secanos.

    Especial atención se le dará a la educación como pilar fundamental para valorar y transmitir los saberes de la cultura agraria, ya que se defiende lo que se conoce, se siente y se disfruta. Además, se hace necesario tratar la problemática del agua en, el regadío tradicional, poniendo el acento en la conservación de las acequias y sus valores culturales, ambientales y paisajísticos, frente a la amenaza de «modernización», la transformación de grandes extensiones de secano y monte en nuevos regadíos y la sobreexplotación de ríos y acuíferos.

     En el acto de inauguración del viernes 26 de octubre se llevará a cabo la plantación simbólica de una morera como vínculo de unión y compromiso por la defensa de los territorios agrarios históricos. Están previstas ponencias y mesas de trabajo en torno a la redacción e impulso de la propuesta de ley, la problemática del agua, experiencias o proyectos de mercado de proximidad, educación agroambiental y soberanía alimentaria, y alguna visita a la singular y milenaria huerta murciana para conocer su red de regadío de origen islámico, el paisaje y diversos proyectos que la potencian.

    A lo largo del Encuentro se entregará a representantes del Parlamento Europeo y del Congreso de los Diputados la propuesta legislativa “Estrategia InterVegas 2015-2031: para la protección y dinamización de los territorios de suelo fértil y productivos del Estado Español”, ampliamente respaldada a nivel institucional y social por los territorios autonómicos que conforman la Red InterVegas. El 28 de noviembre de 2017 miembros de la Federación se reunieron en el Congreso de los Diputados con representantes de todos los grupos políticos para avanzar y construir los consensos necesarios que conduzcan a la futura promulgación de esta ley tan necesaria y urgente.

     La propuesta ha sido elaborada por representantes sociales y políticos de las diecisiete comunidades autónomas, integradas en la Federación. En la asamblea que se celebrará durante el Encuentro se aprobará su redacción final para enviar al Congreso de los Diputados, alcanzando así el objetivo iniciado en 2015 de conseguir una Ley para hacer frente al grave problema de pérdida continuada, deterioro y fragmentación de los territorios agrarios históricos con alto valor productivo, cultural, medioambiental y paisajístico.


Federación InterVegas: otros territorios son posibles.

intervegas.org

Nota de prensa: IV InterVegas rueda de prensa_con todas las aportaciones

Jornada Anual XCT-XVAC 6 novembre IEC, Barcelona

Ja està disponible el programa de la Jornada Anual XCT – XVAC, que es celebrarà el proper dimarts 6 de novembre a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) de Barcelona. L’objectiu de la jornada és esdevenir un punt de trobada i debat entre les entitats i persones interessades en la custòdia del territori i el voluntariat ambiental, tot donant resposta a les necessitats formatives del col·lectiu.

Programa jornada anual_2018_DEF

La inscripció és gratuïta i inclou la pausa cafè. Cal inscriure’s a través del formulari online. El nombre de places és limitat i es donarà preferència a les persones que pertanyen a organitzacions membres de la XCT i/o de la XVAC. Aquelles persones que es vulguin quedar a dinar ho hauran d’indicar al formulari d’inscripció i hauran d’abonar el cost de l’àpat el mateix dia, a l’inici de la jornada (en el control d’inscripcions). El dinar tindrà un cost aproximat de 20€ (a peu dret, al claustre de l’IEC).

Per a qualsevol dubte o aclariment contacteu amb asubirana@xct.cat

AgroFoodHub – Publicación en LA TERRA N 448

En el número 448 de septiembre de 2018 de la revista LA TERRA (LaTerra448_pag9 y LaTerra448_pag18) os presentamos el proyecto “AgroFoodHub: alimentando personas, gestionando territorios” en el que participa Fundació Agroterritori junto con el Grupo de Desarrollo Rural Valle de Guadalhorce (Andalucía) quien lidera el proyecto, Soc. Coop. And. Guadalhorce Ecológico (Andalucía), Heliconia Soc. Coop. Mad. (Madrid) y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (ámbito estatal). Además, la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid actúa como Agente de Innovación y es la encargada de la redacción del proyecto innovador.

Desde que arrancó el proyecto en julio de 2018, hemos celebrado varias reuniones de trabajo y hemos llevado a cabo un intenso trabajo de campo en Catalunya (concretamente en El Prat de Llobregat, Parc Agrari del Baix Llobregat; Mataró y Malgrat de Mar, Maresme), Madrid y Andalucía.

Estamos en la recta final del proyecto. Mañana viajamos a Bristol para conocer de primera mano su experiencia. El día 27 de septiembre celebramos un workshop en la sede del Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Guadalhorce para donde debatir los resultados del proyecto de cara a plantear las líneas de mejora en la organización de la comercialización en circuito corto para ciudades de media y pequeñas dimensiones, y especialmente la problemática de la escala.

AgroFoodHub pretende la creación de un Grupo Operativo Supraautonómico cuyo objetivo es desarrollar un prototipo de modelo de organización colaborativo multiagente para la mejora de la transformación, distribución y comercialización de alimentos procedentes de pequeñas explotaciones (mayoritariamente de carácter familiar) ubicadas en espacios agrarios periurbanos, así como de nuevos emprendedores agroalimentarios.

Se trata de un proyecto seleccionado en la convocatoria 2018 y submedida 16.1 en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014‐2020 y financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural‐FEADER y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Este proyecto está financiado al 100% por la Unión Europea con un importe total de 72.228,18 euros.

AgroFoodHub – Creación Grupo Operativo Supraautonómico

QUE: AgroFoodHub: alimentando personas, gestionando territorios pretende la creación de un Grupo Operativo Supraautonómico cuyo objetivo es desarrollar un prototipo de modelo de organización colaborativo multiagente para la mejora de la transformación, distribución y comercialización de alimentos procedentes de pequeñas explotaciones (mayoritariamente de carácter familiar) ubicadas en espacios agrarios periurbanos, así como de nuevos emprendedores agroalimentarios.
Se trata de un proyecto seleccionado en la convocatoria 2018 y submedida 16.1 en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014‐2020 y financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural‐FEADER y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Este proyecto está financiado al 100% por la Unión Europea con un importe total de 72.228,18 euros.

QUIEN: El Grupo de Desarrollo Rural Valle de Guadalhorce (Andalucía) lidera el proyecto junto a Soc. Coop. And. Guadalhorce Ecológico (Andalucía), Heliconia Soc. Coop. Mad. (Madrid), Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (ámbito estatal) y Fundació Agroterritori (Cataluña). Además, la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid actúa como Agente de Innovación y es la encargada de la redacción del proyecto innovador.

CUANDO: El proyecto arranca en julio de 2018 y finalizará en octubre de este mismo año.

PARA QUIEN: AgroFoodHub busca fortalecer la capacidad de los productores de satisfacer la demanda local a través de la amplia red logística de distribución (puntos de venta directa, mercado de productores, grupos de consumo, venta online, venta directa a restaurantes y comercios, restauración colectiva, etc.) de las áreas metropolitanas.

COMO: El proyecto se basa en un estudio en profundidad de los agentes del sistema agroalimentario periurbano de 3 ciudades distintas en 3 Comunidades Autónomas: Madrid, Andalucía y Catalunya, a través de entrevistas a productores, minoristas y restauración colectiva. Junto con las entrevistas, se realizan 3 diagnosis territoriales, una por Comunidad Autónoma.
En cada Comunidad Autónoma se seleccionan tres ciudades con superficie agraria y actividad productiva, Una de ellas de tamaño grande (con más de 100 000 habitantes), otra de tamaño medio (de entre 50.000 y menos de 100.000 habitantes) y una ciudad pequeña (de ente 20.000 y menos de 50.000 habitantes). En cada ciudad se realizan 15 entrevistas a productores y 15 a minoristas (supermercados, fruterías y comercios tradicionales), además de 15 entrevistas a la restauración colectiva (15 en toda la Comunidad Autónoma).

ACTIVIDADES: Está prevista la visita a varias experiencias de FoodHub europeos para conocer de primera mano las experiencia ya en funcionamiento que enriquecerán nuestro proyecto.
Se han organizado diversas presentaciones y actividades divulgativas para dar a conocer el proyecto AgroFoodHub en el territorio y los agentes implicados.
El proyecto cerrará con un workshop en Guadalhorce en el cual participarán representantes de varias experiencias estatales con las que acabar de nutrir AgroFoodHub.

RESULTADOS: Además de las encuestas y las diagnosis territoriales que realiza cada socio del proyecto, el Agente de Innovación redactará el proyecto innovador que recogerá el conocimiento adquirido y sentará las bases la puesta en marcha, el desarrollo, del Grupo Operativo Suprautonómico.

n

sd

Arrenca el PECT EbreBiosfera

El Consell Comarcal del Baix Ebre coordinarà l’execució del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre amb una inversió global de 2.228.694 euros, finançada al 50 per cent pels fons europeus de desenvolupament regional FEDER.

.

L’objectiu del PECT EbreBiosfera és ser l’eix vertebrador del creixement econòmic de les Terres de l’Ebre impulsant la competitivitat, la innovació i l’ocupació.

.

El PECT EbreBiosfera compta amb les següents entitats sòcies per a la seva execució: la Universitat Rovira i Virgili (URV), el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), la Fundació Agroterritori, el Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya (CENFIM) i l’Ajuntament d’Amposta, que desenvoluparan un total de vuit projectes fins el 2020.

.


Els vuit projectes que integren el PECT EbreBiosfera són els següents:

– Observatori socioambiental per a la transferència de dades, l’emprenedoria i l’autoavaluació – URV: Creació d’un Observatori Socioambiental com a instrument de recopilació, sistematització, anàlisi i prospecció d’indicadors socioambientals de les Terres de l’Ebre.

– Simbiosi rural: banc de terres i de serveis agraris – COPATE: El sector agrari de les Terres de l’Ebre es caracteritza per una escassa concertació, per una elevada dispersió de les explotacions i per una baixa permeabilitat a la innovació, que dificulta l’adaptació a l’actual entorn competitiu. Aquest projecte proposa la creació d’un banc de terres per facilitar la concentració d’explotacions agràries, la creació d’un banc de serveis agraris i un observatori de la sequera.

– Fitoderivats: innovació i cadena de valor agroforestal – COPATE: La biomassa forestal i l’agrícola constitueixen un valuós recurs energètic renovable que disminueix la dependència energètica externa i crea llocs de treball al mateix territori. Aquest projecte consisteix en crear un clúster publico-privat agroforestal a l’entorn de l’aprovisionament, transformació i subministrament de biomassa, de l’enginyeria, i de la instal·lació i manteniment d’equips tèrmics de biomassa. També contempla la creació d’un mapa de demanda i aprovisionament de bioenergia.

– Rural Smart Energy – COPATE: Aquest projecte proposa posar les bases per implementar a les Terres de l’Ebre progressivament el model Smart Grid, en el qual tot consumidor potencial pot convertir-se en un productor energètic potencial.

– Plataforma per l’impuls del sistema agroalimentari innovador (SAI) – Fundació Agroterritori: Es planteja com a objectiu optimitzar les oportunitats de rendibilitat econòmica i d’estratègia territorial des de la sostenibilitat i la qualitat ambiental.

– Creació de dues plataformes generadores de competitivitat en el sector de l’hàbitat – CENFIM: La Plataforma acceleradora de l’Economia Circular (PaEC) vol facilitar l’adaptació de les empreses a un nou model econòmic productiu més eficaç, basat en l’optimització de l’ús de recursos i en mantenir en tot moment el valor màxim dels productes i recursos (reciclatge en cascada). La Plataforma acceleradora de la Innovació en Producte (PaIP) té com a finalitat incrementar la competitivitat de les pimes que conformen el sector hàbitat mitjançant la potenciació de la innovació en producte.

– Creació Fablab Terres de l’Ebre – Ajuntament d’Amposta:El Fablab (Fabrication Laboratory) s’ubicarà a l’edifici municipal del Sindicat d’Amposta i produirà objectes físics amb accessibilitat a maquinària de fabricació digital controlades per ordinador (impressores 3d, làser fresadores)  on podran accedir les start-ups i empreses per tal de crear els seus prototips, les escoles amb seus alumnes, les persones per a compartir experiències i coneixements, els inventors per a fer realitat els seus invents, etc.

– Plataforma d’Innovació EbreBiosfera – Universitat Rovira i Virgili: Aquest projecte planteja tres actuacions: la creació de l’EbreBiosfera Open Lab, una plataforma d’innovació oberta i espai col·laboratiu per impulsar la innovació a través de la interacció i l’intercanvi de coneixements entre els diversos agents del territori; l’Atracció de Talent, per donar empenta i coordinar accions en marxa que presenten diversos graus de maduració; i la implantació de l’oficina tècnica ‘Regió del Coneixement’, per donar suport a la cerca de finançament públic competitiu per a projectes d’R+D+I.

– Coordinació del PECT EbreBiosfera – Consell Comarcal del Baix Ebre: Coordinació i seguiment del PECT EbreBiosfera per aconseguir els objectius plantejats.

.

CC Baix Ebre coordina el PECT EbreBiosfera – Nota de premsa

El Consell Comarcal del Baix Ebre coordinarà vuit projectes per impulsar la innovació a les Terres de l’Ebre amb una inversió global de 2,2M

´´

Enllaç: PECT_EbreBiosfera_NOTA_PREMSA_180611

+++

El Consell Comarcal del Baix Ebre coordinarà l’execució del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre amb una inversió global de 2.228.694 euros, finançada al 50 per cent pels fons europeus de desenvolupament regional FEDER.

La institució comarcal ha convocat avui (11 de juny de 2018) la primera reunió de treball amb tots els actors implicats per abordar aspectes relacionats en l’execució i la governança del PECT, així com punts normatius dels fons FEDER.

L’objectiu del PECT EbreBiosfera és ser l’eix vertebrador del creixement econòmic de les Terres de l’Ebre impulsant la competitivitat, la innovació i l’ocupació, i compta amb les següents entitats sòcies per a la seva execució: la Universitat Rovira i Virgili (URV), el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), la Fundació Agroterritori, el Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya (CENFIM) i l’Ajuntament d’Amposta, que desenvoluparan un total de vuit projectes fins el 2020.

***

PECT EbreBiosfera – Oferta de feina

..

ENLLAÇ: PECT_EbreBiosfera_OFERTA

L’objecte d’aquest anunci és cobrir 2 llocs vacants a la Fundació Agroterritori per portar a terme l’Operació “Plataforma per l’impuls del Sistema Agrolimentari Innovador” en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de la Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre. La durada dels contractes serà la prevista en el propi projecte PECT, de juliol 2018 a desembre 2020.

El projecte PECT és cofinançat amb un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.

,,,

Les persones interessades cal que presentin el seu curriculum vitae juntament amb un escrit sol·licitant participar en el procés de selecció amb la referència corresponent (TÈCNIC/A DE PROJECTE o TÈCNIC/A DE CAMP) a l’adreça: agroterritori@agroterritori.org

lll

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.