Categories

Jornada técnica FIPORC: Ocupació sector porcí – 19 Feb Riudellots de la Selva

La Fundació Agroterritori acaba de presentar a FIPORC 2016 l’estudi Dinàmiques socioterritorials al voltant de l’Ocupació Real de la cadena agroalimentària del porcí a Riudellots de la Selva.

Presentació estudi Ocupació Real Riudellots FIPORC 2016

Nota de premsa presentació estudi Agroterritori. 19/02/2016

Noticia EL PUNT 20/02/16 estudi Agroterritori

L’estudi, un encàrrec de l’Ajuntement de Riudellots de la Selva, desvetlla l’impacte del potencial endogen del territori, així com elabora propostes per millora la cooperació empresarials i orientar els perfils professionals i els models empresarials (i laborals) de futur sota criteris socials i ambientals.
Parteix de la caracteritzar el seu rol estratègic del sector porcí com element articulador de l’economia i el territori de l’àmbit urbà del sud de la ciutat de Girona i, en concret, al voltant de l’agroindústria del sector carni del municipi de Riudellots de la Selva.

EUROREGIO – Projecte per la millora de l’eficiència energètica en explotacions de vaca de llet

El projecte “Estratègia per l’eficiència energètica en explotacions ramaderes de vaca de llet a l’Euroregió. Selecció i comparativa d’eines i metodologies d’anàlisi comunes» liderat per la Fundació Agroterritori en col·laboració amb el Consell Insular de Menorca, la Cambra Agrària d’Ariège i la Cambra Agrària de la Lozère, ha estat finançat per l’Euroregió Pirineus Mediterràni, en la Convocatòria de projectes 2013 Desenvolupament Sostenible.

L’objectiu és assolir les bases per a un coneixement profund sobre les necessitats energètiques de les explotacions lleteres de l’Euroregió i, al mateix temps, establir els mecanismes imprescindibles per afavorir l’ús responsable i eficient de l’energia en els processos productius de la llet.

Objectius espeífics:

– Establir una xarxa a l’Euroregió per l’anàlisi i l’assessorament al sector lacti, amb la voluntat de garantir la correcta gestió de l’energia en les empreses lleteres i promoure la recerca i el suport institucional.

– Identificar i definir els consum energètic de les explotacions de vaca de llet i el seu impacte ambiental, així com les millors iniciatives empresarials.

– Desenvolupar eines i mesures per millorar l’ús d’energia a nivell d’explotació.

– Consensuar una estratègia comuna per a l’eficiència energètica en explotacions ramaderes de vaca de llet de l’Euroregió.

– Incorporar l’eficiència energètica i el desenvolupament sostenible en la producció de llet de vaca i derivats com una variable clau de futur.

PRODUCTES RESULTATS DEL PROJECTE

1. Guia de bones pràctiques energètiques en explotacions de vaca de llet

GUIA energia vaca de llet

2. Guide des bonnes pratiques énergérgetiques dans les exploitations de vaches laitières

GUIDE énergie bovines laitières

3. Seminari Ús eficient de l’energia en explotacions de vaca de llet de l’Euroregió

Programa Seminari eficiència energètica vaca llet Euroregió

Programme Seminaire Efficace énergie bovines laitières Euroregión

Ponència Metodologia de treball

Estudi de cas Catalunya

Estudi de cas Menorca

Estudi de cas Ariège

Estudi de cas Lozère

Ponència Guia

Ponencia Estratègia

Ressenya_Debat_Seminari

Enllaç gravació del Seminari: Gravació UdG Seminari 19nov2015

4. Estratègia per promoure l’eficiència energètica en explotacions de vaca de llet de l’Euroregió

Estratègia eficiència energètica en vaca de llet

5. Stratégie pour la promotion de l’efficience énergétique dans les exploitations bovines laitières de l’Euroregión

Stratégie efficience énergétique bovin laitier

Participen en el partenariat de la proposta RURBAN (H2020-RUR-2016-2017)

Agroterritori participa en la proposta RUral uRBAn Links for smart and integrated territorial governance presentada per Comune di Milano, el passat 15 de febrer de 2016. El partenariat del projecte està format per 34 entitats, públiques i privades, d’Itàlia, Àustria, França, Espanya, Grècia, Polònia, Bèlgica, Anglaterra, Holanda i Dinamarca.

La proposta s’emmarca en:

H2020 website

Pillar: Societal Challenges
Work Programme Year: H2020-2016-2017

Projecte final del grau Martí Figueras. Ocupació real poma Empordà

Agroterritori ha tutoritzat el projecte de final de grau de Martí Figueras, alumne del Grau en Enginyeria Agroalimentària de la Universitat de Girona, en l’estudi “Ocupació real al voltant del sector de la fruita dolça a l’Empordà”. L’estudi radiografia la xarxa social i econòmica al voltant del sector de la fruita dolça de Girona. L’objectiu del treball és calcular la mà d’obra directa, indirecta i induïda que es genera al voltant de la producció, essencialment, de poma. Per al càlcul de la mà d’obra, ha emprat la metodologia que Agroterritori ha desenvolupat i aplicat en altres projectes anterior i a d’altres sectors agraris com: la llet al periurbà del sud de Girona, la vinya de l’Alt Penedès i els porcs del Pla de l’Estany.

DOCUMENT Projecte Final de Grau. MARTI FIGUERAS

Defensa del Projecte Final de Grau. MARTI FIGUERA

Immersió Agroterritorial al periurbà sud de Girona (Visites 28/11)

IMMERSIÓ AGROTERRITORIAL AL PERIURBÀ SUD DE GIRONA

El dissabte 28 de novembre de 2015, convocat pel diari ARA i organitzat per la Fundació Agroterritori, va tenir lloc un acte d’immersió territorial al voltant del periurbà sud de Girona. La ciutadania que va participar en la jornada va fer una aproximació a la realitat agroramadera d’aquest territori coneixent de la mà de la pagesia, diverses explotacions agràries del municipi de Riudellots de la Selva: una hortícola i dues ramaderes (vaques de llet i porcs).

Al final de la jornada un participant va manifestar: “l’agricultura no es pot conèixer només des de la gastronomia, cal conèixer el procés productiu”. Aquesta frase resumeix d’una manera clara el que es pretenia fer amb la immersió a la realitat agro-ramadera d’aquest
territori.

La Cristina Telles de l’Horta Telles, especialitzada en tomates de la pera de Girona; en Marc i en Quim Xifra del Mas Gener, productors de llet i lligats a la cooperativa Lletera de Campllong i a Llet Nostra; i Pere Rubirola del Can Vilallonga, que engreixa vedells i tot fa cicle tancat de porcs (des del naixement fins a l’escorxador) i fa venda directa a carnisseries de tota la demarcació, varen narrar en directe les seves experiències, angoixes i il·lusions. Varen deixar clar que són pagesos joves i vocacionals que s’organitzen comercialment per atendre millor que ningú un mercat que valora la proximitat, la feina ben feta i sobretot la confiança d’uns productes de primera qualitat.

Desprès d’una immersió que ha sorprès, que ha generat gaudi, que ha permès preguntar, opinar, discrepar -si era precís- durant les visites s’acaba incentivant la possibilitat de continuar fer-ho tot dinant obrint un ampli col·loqui entre la pagesia, la ciutadania i la societat. Acompanyats per polítics (un alcalde i un alcalde a la vegada diputat provincial de Girona) que han estat presents durant la visita i en el dinar, s’obra un diàleg ampli i totalment obert que es resumeix, en el quadre adjunt, amb frases curtes representatives
del que es va dir (document adjunt). IMMERSIO_AGROTERRITORIAL_PERIURBA_GIRONA_Jonada_ARA_28nov2015

Eficiència energètica vaca llet – Seminari 19 Nov Girona

La Fundació Agroterritori, el Consell Insular de Menorca i les Cambres Agràries de l’Ariéja (Migdia-Pirineus) i de la Losera (Llenguadoc-Rosselló) organitzen el 19 de novembre a Universitat de Girona, una jornada per presentar els resultats del projecte conjunt sobre estratègies per millorar l’eficiència energètica a les granges lleteres, en el marc d’un projecte europeu de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.

Davant d’uns trenta assistents, es va presentar la Guia de bones pràctiques energètiques en explotacions de vaca de llet, que té l’objectiu d’aconseguir un model lleter més eficient i menys costós per assegurar la sostenibilitat i la rendibilitat del sector.

A continuació, podeu descarregar les presentacions d’aquesta jornada, així com algunes fotografies de l’acte i de la visita a la granja de vaca de llet Mas Gener, de Riudellots de la Selva.

Programa:

Programa Seminari eficiència energètica vaca llet

Programme Seminaire Efficace énergie bovines laitières Euroregión

Presentació de la Metodologia de treball: Ponència Metodologia de treball

Presentació dels casos d’estudi (Menorca, Lozère, Ariège i Catalunya):

Estudi de cas Catalunya

Estudi de cas Menorca

Estudi de cas Ariège

Estudi de cas Lozère

Presentació de la Guia:

Ponència Guia

Presentació de l’Estrategia:

Ponencia Estratègia

Fotografies:

20151019_seminari_eficiencia_energt_vaca_llet_GIRONA (1) 20151019_seminari_eficiencia_energt_vaca_llet_GIRONA (9) 20151019_seminari_eficiencia_energt_vaca_llet_GIRONA (12) 20151019_seminari_eficiencia_energt_vaca_llet_GIRONA (18)

20151019_seminari_eficiencia_energt_vaca_llet_GIRONA (34)

20151019_seminari_eficiencia_energt_vaca_llet_GIRONA (20) 20151019_seminari_eficiencia_energt_vaca_llet_GIRONA (25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huerta de Zaragoza – Proyecto LIFE «Huertas km 0»

La Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza desarrolla el proyecto LIFE «Huertas Km 0», de recuperación de la huerta tradicional zaragozana a través de la creación de un banco de tierras, una Escuela Agrícola para nuevos agricultores ecológicos y el fomento del consumo de sus productos en el municipio, entre otras acciones.
Otro de los objetivos del proyecto es hacer redes con ayuntamientos y organismos que estén llevando a cabo proyectos agroecológicos similares, para intercambiar información, compartir experiencias y dar visibilidad.

Más información en: http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/presentacion.htm

ANTERIOR

2007: En l’àrea periurbana de Saragossa perviuen múltiples ocupacions del sòl. Per tal de preservar l’activitat agrícola des de l’Ajuntament de Saragossa s’està promovent la creació d’un parc agrícola entorn del Canal Imperial. Paral·lelament s’estan fent actuacions per promoure el producte de l’horta. Malgrat totes les actuacions ja estant sent coordinades des de l’administració, encara no hi ha aprovat el Pla especial de protecicó del sòl agrícola ni un Pla estratègic de desenvolupament.

Urbanismo impulsa la construcción del Parque Agrícola como un gran espacio verde y educativo para los ciudadanos

Rueda prensa parque agrícola

16/05/2007. El Teniente de Alcalde de Urbanismo, Antonio Gaspar, ha presentado el proyecto del futuro recinto que ocupará una superficie de 19 hectáreas junto al Canal Imperial de Aragón

El Parque Agrícola de Zaragoza se convertirá en un importante espacio lúdico y educativo y permitirá recuperar el paisaje agrícola propio del Canal Imperial de Aragón. El recinto, ubicado entre el barrio de Valdefierro y la prolongación de Gómez Laguna, ocupará una extensión de 19 hectáreas y albergará huertos ecológicos para escolares y jubilados, además de una variada oferta de actividades de ocio como recorridos navegables, peatonales, cicloturistas, a caballo y sendas adaptadas para las personas con discapacidad.

El Teniente de Alcalde de Urbanismo, Antonio Gaspar, acompañado por la Teniente de Alcalde de Educación y Acción Social, Carmen Gallego, el concejal de Equipamientos, Agustín Martín, y el arquitecto Manuel Fernández Ramírez, al frente del equipo redactor del proyecto, ha presentado el proyecto del futuro Parque Agrícola que saldrá próximamente a exposición pública, y está previsto que en septiembre se inicie la fase de licitación. «Se convertirá en un punto de encuentro para el disfrute de los ciudadanos, además de recuperar un espacio de ocio y educativo», destacó Gaspar, quien recordó que este espacio natural está ubicado en un entorno urbano, junto a una de la grandes infraestructuras hidráulicas de Aragón: el Canal Imperial.

El acceso principal al parque se habilitará en la rotonda de la Cooperativa de Taxis, en la Avenida Gómez Laguna, donde se ubicará un gran estacionamiento para vehículos, así como transporte público con el objetivo de favorecer la accesibilidad a todos los ciudadanos. El recorrido se podrá realizar a dos niveles. En primer lugar, por los caminos rurales a nivel del suelo, y por otro, a través de pasarelas peatonales de cinco metros de altura que favorecerán una percepción más detallada de las labores de cultivo que se realizarán en los huertos. Ambos recorridos estarán interconectados en diversos puntos, mediante rampas y escaleras.

Asimismo, Antonio Gaspar ha explicado que este proyecto permitirá «la recuperación de cultivos, fomentará la cultura de la tierra y ofrecerá la diversidad de especies del Valle Medio del Ebro». Para ello, las personas que estén interesadas podrán disponer de su propio huerto, en un espacio de naturaleza urbana, para desarrollar labores de cultivo. En este sentido, la Teniente de Alcalde de Educación y Acción Social, Carmen Gallego, destacó que un alto porcentaje de las 120.000 personas mayores que actualmente residen en Zaragoza proceden del medio rural, por lo que este proyecto es «integrador e integral con unos recursos de calidad y calidez, que además fomentará el contacto con la naturaleza», subrayó.

El proyecto tiene un presupuesto de 4,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 a 15 meses.

Espais Agraris. Definició i indicadors per la seva caracterització

Dilluns 18 d’abril de 2016, es va presentar el document “Espais agraris. Definició i indicadors per a la seva caracterització”, elaborat pel Grup de Treball d’Espais Agraris i impulsat per la Fundació Món Rural i la Fundació Agroterritori.
L’acte ha estat presidit per la consellera d’Agricultura Meritxel Serret, el director general de Desenvolupament Rural Oriol Anson i el vicepresident de la Fundació Agroterritori Joan Caball.
La consellera ha valorat molt aquest informe, perquè “és pioner, tant pel que fa a plantejaments com a metodologia”, i ha assegurat que s’incoporarà als treballs que s’estan realitzant des del Govern per a millorar l’actual planificació territorial i, concretament, en la revisió que el DARP està fent del projecte de Llei de l’ús del sòl agrari i per treballar en el Pla territorial sectorial agrari de Catalunya.
La consellera ha manifestat que la futura llei haurà de preveure un tractament específic de l’espai agrari dins del planejament urbanístic que protegeixi els usos agraris i afavoreixi la producció agrària de Catalunya. “Com a país necessitem planificar i legislar tenint en compte el sector agrari, com a productor d’aliments, equilibrador del territori i cohesionador social”, ha afirmat Meritxell Serret.
 –

Noticia Agroinformación – 18/04/2016   enllaç

Plantean que el suelo agrario tenga tratamiento específico dentro del planeamiento urbanístico

Presentado un documento que ayudará a definir la futura Ley del Suelo de Uso Agrario

Plantean que el suelo agrario tenga tratamiento específico dentro del planeamiento urbanístico

Un informe de expertos propone que los espacios agrarios tengan un tratamiento específico dentro del planeamiento urbanístico, según se desprende del documento “Espacios agrarios. Definición e indicadores para su caracterización”, presentado como «una buena base para poder avanzar en la elaboración de un Plan Sectorial Agrario y de la futura Ley del Suelo de Uso Agrario», según ha destacado la consejera de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación de la Generaliat catalana, Meritxell Serret. La consejera, que ha inaugurado la jornada de presentación de este informe en la sede de Barcelona del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (CTESC), ha señalado que es un texto pionero por el trabajo en red realizado y porque ha conseguido reunir conocimiento multidisciplinar y que «demuestra la capacidad de llegar a consensos cuando se trata de una necesidad de país».

   Para la consejera se trata de un primer paso para establecer las bases para mantener y preservar un recurso básico cómo es el suelo «un suelo fértil para Catalunya y para las próximas generaciones que garantice la producción de alimentos y la gestión del territorio». El informe ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo de Espacios Agrarios e impulsado por la Fundación del Mundo Rural y la Fundación Agroterritorio.

   La presentación también ha contado con la presencia de Joan Caball, vicepresidente de la Fundación Agroterritorio, Oriol Anson, director general de Desarrollo Rural de la Generalitat y vicepresidente de la Fundación del Mundo Rural y Antoni Ferran, miembro del Grupo de Trabajo sobre Espacios Agrarios. Tanto la publicación como el grupo de trabajo han sido impulsados por la Fundación del Mundo Rural y la Fundación Agroterritorio y han participado representantes de administraciones, universidades y centros de investigación, organizaciones labradoras y entidades rurales.

Un documento importante para la futura Ley del Suelo de Uso Agrario

   El documento, que es fruto del consenso conseguido entre los expertos que han participado en el Grupo de Trabajo de Espacios Agrarios, facilitará la caracterización de los espacios agrarios en el planeamiento urbanístico a partir de su identificación (a través de indicadores objetivables). El documento quiere ser de utilidad en la redacción de la futura Ley del Suelo de Uso Agrario que está desarrollándose por parte Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y que fue aprobada en Catalunya como proyecto de ley por el Gobierno el pasado marzo de 2015 y que en su redactado alertaba sobre la necesidad de delimitar conceptualmente qué son los espacios agrarios en el territorio catalán. El consenso logrado permitirá avanzar en la puesta en valor efectiva de los espacios agrarios de Catalunya y también desde el planeamiento urbanístico y el Plan Sectorial Agrario.

   En la actualidad, con la legislación urbanística catalana, el suelo sólo clasifica en tres categorías: suelo urbano, suelo urbanizable y no urbanizable. La actividad agraria sólo era catalogable como suelo no urbanizable, sin ninguna valoración ni atribución más. En este sentido, las organizaciones agrarias han reivindicado históricamente que los espacios agrarios fueran tratados de manera específica, unos planteamientos que han hecho suyos el Gobierno y el Parlamento de Catalunya. Por otro lado, diferentes documentos de planeamiento urbano, como por ejemplo el Plan Territorial General de Cataluña y otros de ámbito territorial menor, habían reclamado una definición y regulación legal para poder impulsar desde las políticas públicas la promoción que la producción agraria necesitaba.

El informe divide los espacios agrarios en tres modalidades en función de la actividad económica predominante: agrario, ganadero y forestal. A su vez también delimita qué actividades y en qué grado de desarrollo se pueden realizar en los espacios considerados de interés agrario como por ejemplo: el turismo rural o agrario; producción, almacenamiento y transporte de energía; las infraestructuras de comunicaciones y telecomunicaciones, etc. La aplicación de las recomendaciones del documento “Espacios agrarios. Definición e indicadores para su caracterización”, podría influir, además de la Ley del Suelo de Uso Agrario, en las ya vigentes leyes forestal y de urbanismo, además de afectaciones indirectas en otras muchas reglamentaciones y planes de ordenación urbanística.

Meritxell Serret: «Aprovar la Llei de l’ús del sòl agrari és un dels objectius d’aquest Govern»

La consellera destaca que «com a país necessitem planificar i legislar tenint en compte l’espai agrari»

La consellera Serret en un moment de la presentació del document
Revisar l’actual projecte de la Llei de l’ús del sòl agrari i iniciar la tramitació perquè pugui ser aprovat en aquesta legislatura és un dels objectius d’aquest Govern, segons que ha explicat la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, que ha insistit que “estem revisant i ampliant el projecte de llei aprovat ara fa un any per tenir una llei més ambiciosa en pro del sòl, del sector i del país”
 
Serret ha fet aquestes declaracions en la inauguració de l’acte de presentació del document “Espais agraris. Definició i indicadors per a la seva caracterització”, elaborat pel Grup de Treball d’Espais Agraris i impulsat per la Fundació Món Rural i la Fundació Agroterritori. La consellera ha valorat molt aquest informe, perquè “és pioner, tant pel que fa a plantejaments com a metodologia”, i ha assegurat que s’incoporarà als treballs que s’estan realitzant des del Govern per a millorar l’actual planificació territorial i, concretament, en la revisió que el DARP està fent del projecte de Llei de l’ús del sòl agrari i per treballar en el Pla territorial sectorial agrari de Catalunya.
 
La consellera ha manifestat que la futura llei haurà de preveure un tractament específic de l’espai agrari dins del planejament urbanístic que protegeixi els usos agraris i afavoreixi la producció agrària de Catalunya. “Com a país necessitem planificar i legislar tenint en compte el sector agrari, com a productor d’aliments, equilibrador del territori i cohesionador social”, ha afirmat Meritxell Serret.
 
Un dels objectius de la futura Llei ha de ser frenar la davallada del sòl agrari i garantir la producció local d’aliments i la gestió sostenible del territori. Cal recordar que 1 dels 3,2 milions d’hectàrees de la superfície de Catalunya es poden considerar terres de conreu i que la pèrdua de sòl agrari ha estat del 12% en els darrers vint anys.
RuralCat 21-04-2016 enllaç

Els espais agraris i el planejament urbanístic

L’informe «Espais agraris. Definició i indicadors per a la seva caracterització», que vol esdevenir una de les bases pel desenvolupament de la futura Llei del Sòl d’Ús Agrari, ha estat redactat per un grup d’experts impulsat per les fundacions Agroterritori i del Món Rural.

Mosaic mediterrani a Torrebesses. Autor: Eduard Trepat.

Mosaic mediterrani a Torrebesses. Autor: Eduard Trepat.

El document facilitarà la caracterització dels espais agraris en el planejament urbanístic a partir de la seva identificació (mitjançant d’indicadors objectivables). L’informe vol ser d’utilitat en la redacció de la futura Llei del Sòl d’Ús Agrari que està desenvolupant-se per part Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i que va ser aprovada a Catalunya com a projecte de llei pel Govern el passat març de 2015 i que en el seu redactat alertava sobre la necessitat de delimitar conceptualment què són els espais agraris al territori. El consens assolit permetrà avançar en la posada en valor efectiva dels espais agraris de Catalunya també des del planejament urbanístic i el Pla Sectorial Agrari.

En l’actualitat, amb la legislació urbanística catalana, el sòl només classifica en tres categories: sòl urbà, sòl urbanitzable i no urbanitzable. L’activitat agrària només era catalogable com a sòl no urbanitzable, sense cap valoració ni atribució més. En aquest sentit, les organitzacions agràries han reivindicat històricament que els espais agraris fossin tractats de manera específica, uns plantejaments que han fet seus el Govern i el Parlament de Catalunya. D’altra banda, diferents documents de planejament urbà, com ara el Pla Territorial General de Catalunya i altres d’àmbit territorial menor, havien reclamat una definició i regulació legal per poder impulsar des de les polítiques públiques la promoció que la producció agrària necessitava.

L’informe divideix els espais agraris en tres modalitats en funció de l’activitat econòmica predominant (agrari, ramader i forestal). Alhora també delimita quines activitats i en quin grau de desenvolupament es poden realitzar en els espais considerats d’interès agrari com ara: el turisme rural o agrari, producció, emmagatzematge i transport d’energia, les infraestructures de comunicacions i telecomunicacions, etc. L’aplicació de les recomanacions del document “Espais agraris. Definició i indicadors per a la seva caracterització”, podria influir, a més del projecte de Llei del Sòl d’Ús Agrari, en les ja vigents lleis forestal i d’urbanisme, a més d’afectacions indirectes en moltes altres reglamentacions i plans d’ordenació urbanística.

Jornada sector lleter – (Agroterritori, 24/11. EA Monells)

La Fundació Agroterritori i l’Escola Agrària de Monells celebrem una jornada el 24 de novembre.

En la jornada es presentaran els resultats del projecte «Anàlisi de cicle de vida i càlcul de la petjada de carboni de la producció de llet de vaca a Catalunya· elaborat entre maig 2013 a maig 2014.

L’objectiu és donar a conèixer  aquest estudi pioner a Catalunya i contribuir al coneixement, al control i la millora ambiental de la producció de llet de vaca a nivell d’explotació i de l’entorn cooperatiu.

Programa: Monells_llet_PATT_24112015

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.