Desenvolupament Rural

Aprovat el PDR.cat2020

El Programa de desenvolupament rural de Catalunya PDR.cat2020 ha estat aprovat per la Comissió Europea per un import de 810,8 milions d’euros

El Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 és un dels principals instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per tal de promoure una política estructural dirigida al món rural donant especial atenció als sectors agrari i forestal.
El programa és fruit d’un procés de diagnosi, anàlisi i participació pública molt ampli, així com d’una fase de concertació amb els principals agents del desenvolupament rural a Catalunya, entre els quals trobem les organitzacions agràries, representants del món cooperatiu, forestal, així com d’entitats mediambientals.

El nou PDR per al període 2014-2020, s’estructura a partir de 4 grans eixos d’acció:

  • Economia i ocupació: Fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, amb especial atenció als sectors agrari, alimentació, forestal i les zones rurals, mitjançant el suport a: 1) 5.500 projectes de modernització i reestructuració d’explotacions agràries. 2) 350 projectes d’inversió per a la millora dels processos de transformació d’empreses agroalimentàries. 3) la creació de 600 llocs de treball a través del LEADER. 4) 80 projectes de cooperació per a l’establiment de cadenes curtes i mercats locals. 5) redactar i revisar 1.200 instruments d’ordenació forestal. 6) la creació de 50 organitzacions de productors forestals.
  • Joves: Establir polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social, mitjançant el suport a: 1) la introducció de 1.800 joves en empreses/explotacions agràries. 2) el LEADER, que cobreix el 73,24% de la superfície i el 10,20% de la població rural de Catalunya. 3) la priorització dels projectes que duguin a terme els joves en elmarc de les diferents línies d’ajut que es derivin del programa.
  • Canvi climàtic: Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, amb el suport a: 1) 1.350 explotacions agràries i 520 ramaderes ecològiques. 2) 117.397 ha perquè implementin actuacions agroambientals. 3) 504 projectes d’inversió per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic d’explotacions agràries i empreses agroalimentàries (energies renovables, eficiència energètica, reducció d’emissions). 4) millorar l’eficiència del consum d’aigua de 6.000 hectàrees de regadiu. 5) 4.000 beneficiaris a realitzar actuacions de prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal. 6) Realitzar actuacions silvícoles en 21.250 ha forestals de millora i generació de sistemes ecosistèmics.
  • Innovació: Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari, ajudant a: 1) Formar 18.900 persones del sector agrari i forestal. 2) Desenvolupar 420 projectes innovadors en l’àmbit de la Xarxa Europea per a la Innovació. 3) 2.400 assessoraments a les explotacions agràries.

Veure NOTA DE PREMSA: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2015/07/27/11/17/35dce5bb-14d6-465c-8f7d-20461823717c.pdf

Veure documentació relativa: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/programa-desenvolupament-rural/dar_programa_desenvolupament_rural_2014_2020/document-pdr/

Conferència: Noves directrius PDR. 14/oct, Barcelona

Conferència: “Noves directrius del Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya 2014-2020”

Aquesta conferència anirà a càrrec  del Sr. Jordi Sala, director general de Desenvolupament Rural del Departament del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

El Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, és un dels principals instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per tal de promoure una política estructural dirigida al món rural, donant especial atenció als sectors agraris i forestals.

Pel proper període 2014-2020, en el context general de la nova Política Agrària Comuna (PAC), l’ajuda al desenvolupament rural vol contribuir a que el sector agrícola de la Unió sigui més equilibrat des de l’òptica territorial i mediambiental, més resistent als canvis climàtics i més innovador a fi d’assolir objectius com la competitivitat de l’agricultura.

La Secció de Estudis Rurals de la ICEA com entitat científica, tècnica, cultural i de reflexió, d’estudi i debat sobre agricultura, ramaderia i silvicultura catalanes, i del món rural, ha programat aquesta jornada per a poder debatre els diferents aspectes d’aquest nou Pla per als propers anys.

Quan: 14.10.2014 a les 19:00 hores

On: Institut d’Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.