Horizon

IRRIGEU, proposta per la convocatòria Horizon2020

El projecte IRRIGEU, liderat per la Universitat de Girona i que es centra en la gestió de la multifuncionalitat del regadiu sud europeu com a eina de mitigació del canvi climàtic, s’ha presentat el 21 d’abril en la convocatòria WATER-2b-2015 del programa de recerca europea Horizon2020. El consorci d’IRRIGEU està format per 20 partners de Portugal, França, Itàlia, Grècia, Dinamarca, Països Baixos, Bèlgica i Espanya i 14 casos d’estudi, dos dels quals seran de Catalunya: el canal Segarra-Garrigues i el Baix Ter.

Gràcies a l’ajut del Ministeri d’Economia i Competitivitat concedit a l’Institut del Medi Ambient de la Universitat de Girona i a la Fundació Agroterritori, s’han pogut realitzar sessions de treball amb els socis del projecte. Durant el mes de febrer i març, Sandra Ricart, investigadora principal del projecte i Josep Vila, director de l’Institut del Medi Ambient de la UdG, juntament amb Cristina Tous i Anna Roca de la Fundació Agroterritori han visitat els socis del projecte  d’Itàlia (Universitat de Molise, Universitat de Torí i Universitat de Milà), a Grècia (Universitat de Tessalònica, Universitat d’Atenes i Centre de Recerca Nacional d’Agricultura) i a València (Universitat Politècnica de València). En cada viatge s’han visitat i aprofundit en els casos d’estudi. Aquesta embranzida final, prèvia a la presentació de la candidatura en el primer stage està resultant molt productiva.

Actualitzacions dels programes de treball Horizon2020

La Comissió Europea va aprovar el 22 de juliol passat una primera actualització dels programes de treball 2014-2015 de Horizon 2020 corresponent a les convocatòries que tenen data de tancament al 2015. Les actualitzacions estan enfocades a confirmar els imports de les convocatòries pel 2015, i ena alguns casos poden incloure lleugeres modificacions en la descripció dels topics, per la qual cosa us recomanem descarregar-vos els programes de treball actualitzats al Research Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Aquesta actualització també ha servit per implementar dos nous instruments: un pilot denominat Fast Track to Innovation (FTI) i 5 Innovation prizes.

Els FTI s’implementaran a partir de Gener del 2015 per al període 2015-2016 amb 200 M euros de pressupost. Seran pilots orientats a les tecnologies i les seves aplicacions, que proveiran finançament a les accions properes al mercat i orientades a negoci.

Els Innovation prizes premiaran els projectes orientats a solucionar problemes concrets i reptes socials: «Reducing the Mis-use of Antibiotics», «Breaking the optical transmission barriers», «Collaborative Sharing of Spectrum», «Reduction of Air Pollution» i «Food-Scanner».

​ Trobareu més informació a: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-492_en.htm

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.