peri-urban

Dictamen sobre l’agricultura periurbana, CESE 2004

El dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre l’agricultura periurbana planteja la problemàtica existent amb els espais agraris situats en zones periurbanes i la necessitat d’ordenar, gestionar i protegir el territori de i desenvolupar la seva activitat agrària.

Aquest document és un dels referents de l’agricultura periurbana juntament amb la Carta de l’Agriculura Periurbana (2010).

Comitè Econòmic i Social Europeu, NAT/204, Brusel·les, 16 de setembre de 2004: CESE_Dictamen_Agricultura_periurbana o en anglès EESC_opinion_agriculture_periurban_areas

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.