Col·laboració Agroterritori i GRECS, grup de recerca UdG
Agroterritori desenvolupa la diagnosi del Parc Rural del Montserrat (DIBA)
Agroterritori i FMR, segona etapa del Grup de Treball Espais Agraris