Publicacions – Escrita

La Terra – Ocupació Real del sector porcí al Pla de l’Estany

Us adjuntem tot seguit el número 393 de la revista La Terra de juny 2013. A la página 16 i 17 trobareu l’informe elaborat per Anna Roca i Cristina Tous, Agroterritori, Ocupació Realdel sector porcí al Pla de l’Estany.

Roca, A. i Tous, C. 2013. Ocupació Real del porcí al Pla de l’Estany. La Terra 393, juny.

Documents relacionats:

Article Agroterritori a La Terra, Num 393, juny 2013

BARCELONA, Presentació del llibre d’Agroterritori: Percepcions de l’espai agrari periurbà

La Fundació Agroterritori presenta el dijous 25 d’abril a l’Institut d’Estudis Catatans el seu segon llibre –en format digital– Percepcions de l’espai agrari periurbà, una aposta que inclou la reflexió de diferents autors i des de diversos àmbits d’anàlisi sobre el present i el futur de l’espai agrari periurbà. L’objectiu que persegueix la nova publicació de la Fundació Agroterritori és vetllar per la visibilitat d’aquests espais agraris periurbans i al mateix temps aportar arguments de debat per tal d’evitar-ne la seva destrucció, la qual, en definitiva, és una forma d’agressió al benestar del conjunt de la ciutadania.

La publicació pretén posar a l’abast dels ciutadans elements de reflexió per conèixer, entendre i valorar positivament aquests espais en competència, a cavall entre l’agricultura i la ciutat, amb la finalitat de gestionar la seva multifuncionalitat: des de la producció d’aliments de qualitat i proximitat a la preservació del medi ambient, tot legitimant el seu reconeixement polític i social.

El llibre consta de tres parts: Les percepcions, una proposta de reflexió  multidisciplinar des del dret, la geografia, la sociologia, l’agronomia i l’ecologia;  Els estudis, una reflexió de caràcter territorial que s’emmarca en l’àmbit de les polítiques d’ordenació i anàlisi dels espais agraris dins el planejament territorial i urbanístic; i Els referents, que aborda els reptes de futur dels espais agraris periurbans a través de dos documents de referència com són el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre l’Agricultura Periurbana (2004) i la Carta de l’Agricultura Periurbana (2010), impulsada pel Parc Agrari del Baix Llobregat, la Fundació Agroterritori i la Red Agroterritorial.

A l’acte de presentació del llibre, organitzat per la Fundació Agroterritori i la Institució Catalana d’estudis Agraris, intervindran Josep M. Vives, president de la Institució Catalana d’Estudis Agraris; Joaquim M. Puigvert, vicerector de Relacions Institucionals, Societat i Cultura de la Universitat de Girona; així com, Joan Caball, vicepresident de la Fundació Agroterritori, coordinador nacional d’Unió de Pagesos i president de la Cambra Agrària de Girona. Conclourà l’acte Bibiana Domingo, Secretària General del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient. La presentació de la publicació anirà a càrrec de Josep Montasell, membre del Consell de Protecció de la Natura de la Generalitat de Catalunya i de la Comissió Tècnicocientífica de la Fundació Agroterritori.

Podeu consultar el contingut del llibre al nostre web http://www.agroterritori.org/ficha.php?doc=589&cid=2

Documents relacionats:

Targetó d’invitació a l’acte de presentació del llibre a Barcelona

UdL, Presentació del llibre d’Agroterritori: Percepcions de l’espai agrari periurbà

La Fundació Agroterritori ha presentat el dijous 7 de març a la Universitat de Lleida el seu segon llibre –en format digital– Percepcions de l’espai agrari periurbà, una aposta que inclou la reflexió de diferents autors i des de diversos àmbits d’anàlisi sobre el present i el futur de l’espai agrari periurbà. L’objectiu que persegueix la nova publicació de la Fundació Agroterritori és vetllar per la visibilitat d’aquests espais agraris periurbans i al mateix temps aportar arguments de debat per tal d’evitar-ne la seva destrucció, la qual, en definitiva, és una forma d’agressió al benestar del conjunt de la ciutadania.

La publicació pretén posar a l’abast dels ciutadans elements de reflexió per conèixer, entendre i valorar positivament aquests espais en competència, a cavall entre l’agricultura i la ciutat, amb la finalitat de gestionar la seva multifuncionalitat: des de la producció d’aliments de qualitat i proximitat a la preservació del medi ambient, tot legitimant el seu reconeixement polític i social.

El llibre consta de tres parts: Les percepcions, una proposta de reflexió  multidisciplinar des del dret, la geografia, la sociologia, l’agronomia i l’ecologia;  Els estudis, una reflexió de caràcter territorial que s’emmarca en l’àmbit de les polítiques d’ordenació i anàlisi dels espais agraris dins el planejament territorial i urbanístic; i Els referents, que aborda els reptes de futur dels espais agraris periurbans a través de dos documents de referència com són el Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre l’Agricultura Periurbana (2004) i la Carta de l’Agricultura Periurbana (2010), impulsada pel Parc Agrari del Baix Llobregat, la Fundació Agroterritori i la Red Agroterritorial.

A l’acte de presentació del llibre, organitzat per la Fundació Agroterritori i la Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional de la Universitat de Lleida, han intervingut Joan Biscarri, vicerector d’Activitats Culturals i Projecció Universitària de la Universitat de Lleida; Joaquim M. Puigvert, vicerector de Relacions Institucionals, Societat i Cultura de la Universitat de Girona; així com, Joan Caball, vicepresident de la Fundació Agroterritori, coordinador nacional d’Unió de Pagesos i president de la Cambra Agrària de Girona. La presentació de la publicació ha anat a càrrec de Joan Ganau, director de la Càtedra Repsol de Competitivitat i Desenvolupament Regional de la Universitat de Lleida.

Podeu consultar el contingut del llibre al nostre web http://www.agroterritori.org/ficha.php?doc=589&cid=2

Enllaços d’interès:

Invitació

Llibre – Percepcions de l’espai agrari periurbà

Aquest llibre Percepcions de l’espai agrari periurbà, segona publicació de la Fundació Agroterritori, intenta donar contingut a la lluita contra la invisibilitat a que moltes vegades s’enfronten els espais agraris pel fet de ser considerats “transparents”.

La percepció d’un territori ha de ser entesa com el resultat d’una situació historicosocial, en la mesura que té una ubicació espacial i temporal concreta. La visió del territori es fruit del mateix bagatge individual, que es va modulant segons les noves circumstancies i experiències concretes que vivim.

El conjunt de percepcions que inclou aquesta publicació és una part (evidentment no tota) del feix d’elements que poden ajudar a entendre, valorar i fins i tot gestionar un espai agrari periurbà, i a acotar possibles − diferents−interpretacions, experiències i vivències que es poden evocar quan se sent parlar d’aquests espais.

Els elements que els autors aporten per a la reflexió personal s’han agrupat en tres apartats. El primer recull les percepcions individuals elaborades des d’un àmbit específic (jurídic, urbanístic, econòmic, patrimonial, agrari, etc.). En el segon s’hi encabeixen els estudis centrats en un espai agrari concret. Finalment, el tercer apartat inclou els referents basats en dos documents importants com son el dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) sobre L’agricultura periurbana i la Carta de l’agricultura periurbana.

Fragments de la introducció del llibre. Autor: Josep Montasell.

Us convidem a la presentació del llibre el proper dijous dia 7 de març 2013, a les 19.00 hores, a la Universitat de Lleida (plaça Víctor Siurana 1 – Sala de Juntes 2n pis).

La Fundació Agroterritori agraeix la participació dels autors dels articles per fer realitat aquesta segona publicació de la fundació.

Fundació Agroterritori, Percepcions de l’espai agrari periurbà, Edicions La Terra, Girona, 250pp. 2013.

Documents relacionats:

Invitació

Llibre Percepcions de l’espai agrari periurbà

El tractament dels espais agraris en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona

En l’article, tot i reconèixer que la protecció que el PTMB fa dels espais oberts és un pas necessari, l’autora fa avinent que el Pla no dóna una resposta prou satisfactòria a la necessitat de gestió dels diversos tipus d’espais agraris que hi ha en l’àmbit del Pla.

Maria Rovira. Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament, Núm.55 Juliol 2012. 93-94

Enllaços d’interès:

Enllaç a l’article

Documents relacionats:

Maria Rovira. Tractament dels espais agraris al PTMetropolità de Barcelona

Biodiversitat a Catalunya: el repte de la conservació

La publicació digital Biodiversitat a Catalunya: el repte de la conservació presenta un conjunt d’activitats, actuacions i projectes promoguts o participats per la Generalitat de Catalunya a favor de la conservació de la biodiversitat.

Els exemples, en forma de resposta al repte de conservar la biodiversitat, s’agrupen en tres àmbits: el coneixement, la conservació i l’ús sostenible.

S’ha editat en 4 idiomes (català, castellà, anglès i francès) i es difondrà en el Congrés Mundial de Conservació de la UICN, del 6 al 15 de setembre, Jeju (Corea del Sud).

Enllaços d’interès:

Biodiversitat a Catalunya: el repte de la conservació

El planejament territorial a Catalunya a inicis del S. XXI – Margarita Castañer

La SCOT (Societat Catalana d’Ordenació del Territori) acaba de publicar un volum de singular importància: El planejament territorial a Catalunya a inici del segle XXI. Una nova interpretació i projecció del país.

Es tracta, com el seu títol indica, d’un balanç de l’elaboració i els resultats del planejament territorial vigent actualment a Catalunya, procés que, com és sabut, ha tingut la seva màxima intensitat en el període 2003-2010, amb la creació i funcionament del Programa de Planejament Territorial, i ha comportat l’aprovació dels set plans territorials que cobreixen la totalitat del país.
El llibre, editat per la geògrafa Margarita Castañer, s’obre amb un text de Joan Vicente que posa en perspectiva històrica la tasca de planejament territorial desenvolupada durant aquests anys i n’apunta els reptes de futur. Tot seguit, Oriol Nel·lo exposa quina ha estat la diagnosi de les dinàmiques territorials en les que s’han fonamentat les polítiques desenvolupades en el període 2003-2010, n’enuncia els principis i els context polític, per acabar enumerant el planejament i altres instruments normatius en els que s’han concretat. L’estudi de la legislació urbanística i territorial durant aquest període és precisament el tema de l’extens treball següent, obra del jurista Albert Cortina. A continuació, l’arquitecte Juli Esteban, director del Programa de Planejament Territorial durant el període estudiat, exposa els trets principals del planejament aprovat. El llibre es clou amb dues aportacions més: el geògraf sevillà Manuel Benabent posa el planejament territorial català en el context espanyol, tot comparant-lo amb allò que s’ha fet en d’altres autonomies, i els membres més destacats de l’equip que des de fa anys elabora l’Anuari Territori de la SCOT -Néstor Cabañas, Moisès Jordi i Montserrat Mercadé- exploren el debat social que s’ha produït al voltant de l’elaboració i aprovació del planejameny vigent.

Enriqueixen el volum quatre mapes de singular importància, reproduïts a tot color: la refosa cartogràfica de les prescripcions dels set plans territorials en matèria d’espais oberts, estratègies per als assentaments, infraestructures viàries i infraestructures ferroviàries.

Castañer, M (Ed.) 2012. El planejament territorial a Catalunya a inicis del S. XXI.

Enllaços d’interès:

Societat Catalana d’Ordenació del Territori

Complex d’oci i joc Eurovegas – Moisès Jordi, SCOT

Trobareu a la web de Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya, una notícia signada pel Moisès Jordi sobre Eurovegas.

La companyia Las Vegas Sands afirma que la decisió definitiva sobre la ubicació del complex d’oci i joc Eurovegas es prendrà el mes de setembre i que les possibilitats de Barcelona i Madrid estan igualades. El complex ocuparia una superfície de 200 hectàrees ampliables i disposaria de casinos, hotels, restaurants i altres espais. Segons la companyia suposaria una inversió de 15.500 milions d’euros i generaria milers de llocs de treball. El Govern català defensa el projecte per la creació de llocs de treball i perquè convertiria Catalunya en el principal destí turístic d’Europa però diversos agents socials, econòmics i polítics s’hi oposen pel model de desenvolupament que comporta i per l’impacte social, ambiental i paisatgístic.

Jordi, M. 2012. Complex d’oci i joc Eurovegas. Noticia. SCOT

Enllaços d’interès:

COMPLEX D’OCI I JOC EUROVEGAS -SCOT

Ordenar el territorio. La experiencia de Barcelona y Cataluña – Oriol Nel·lo

Acaba d’aparèixer el llibre Ordenar el territorio. La experiencia de Barcelona y Cataluña, publicat a València per l’editorial Tirant lo Blanch.

L’objectiu de Ordenar el territorio és exposar i analitzar el planejament territorial i les polítiques urbanes desenvolupades per l’administració de la Generalitat entre els anys 2003-2010, període en el que s’ha elaborat i aprovat la totalitat dels plans territorials vigents, així com prop de quaranta plans directors urbanístics. Al mateix temps es varen aprovar, desenvolupar i aplicar la modificació de la Llei d’Urbanisme, la Llei de Barris, la Llei del Paisatge, la Llei d’Informació Geogràfica i la Llei de regularització de les Urbanitzacions, entre d’altres.
L’anàlisi de les potencialitats i les limitacions d’aquest conjunt d’actuacions i polítiques s’adreça no només al públic català, sinó també al del conjunt de Espanya i d’Europa, on algunes de les iniciatives empreses (com el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, elPDUSC, la Llei de Barris o la Llei del Paisatge) han despertat considerable atenció.
D’aquesta manera, el volum consta dels nou capítols següents:
1. El punto de partida: los retos territoriales y las bases de las políticas públicas
2. Una visión colectiva para la ordenació del espacio: el planeamiento territorial 
3. La ordenación de la dinámicas metropolitanas: el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona 
4. Los planes directores urbanísticos: una nueva generación de planes 
5. Repensar la urbanización del litoral: el Plan Director Urbanístico del Sistema Costero
6. La renovación del planeamiento urbanístico: suelo, ciudad, vivienda y buen gobierno
7. De la conservació a la gestión del paisaje: la Ley del Paisaje 
8. Los retos de la rehabilitación urbana: la Ley de Barrios
9. La gestión de la urbanización de baja densidad: la Ley de Urbanizaciones
Tanca el volum un epíleg en el que es recapitulen les conclusions des de la situació actual, caracteritzada per la crisi econòmica i els canvis polítics ocorreguts, epíleg que es conclou amb les afirmacions següents:

«El análisis de la experiencia catalana y barcelonesa de los últimos años muestra precisamente hasta que punto la ordenación del territorio, puesta al servicio de proyectos transformadores,  puede contribuir de manera relevante a mejorar la eficiencia social en el uso del espacio, evitar agresiones ambientales y potenciar una mayor equidad social y territorial. Se trata, como es obvio, de una experiencia limitada y, en más de un aspecto, contradictoria. La utilidad primordial de su estudio no se encuentra tanto, a nuestro entender, en la revisión de batallas pasadas, sino más bien en la posibilidad de extraer de ellas enseñanzas para la que se deben librar en el presente y en el futuro. Futuro en el cual, en Cataluña y fuera de ella, las políticas territoriales han de constituir parte esencial de un amplio proyecto de transformación económica y social que tenga por objetivo la sostenibilidad ambiental, la democracia política y la equidad social.»

Dinamarca aposta per integrar l’agricultura en el model territorial (Ecodiari)

Ecodiari publica una notícia breu sobre la política en materia agraria i territorial del pais.

Una delegació del municipi danès de Hjoerring va visitar el 17 d’abril la seu del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat. Va ser rebuda per pel president del Consell Municipal de Polítiques Ocupacionals i integrada per membres de quatre formacions polítiques amb representació al consistori i els responsables d’àrees tan transversals com Economia, Ocupació o Planificació Territorial, ha estat rebuda a la masia de Can Comas pel director del Parc, Josep Montasell, i la tècnica Sònia Callau.

Enllaços d’interès:

Notícia a Ecodiari