Publicacions – Escrita

EuroVegas (II): La nova (des)planificació territorial – La Trama Urbana

La Trama Urbana ha publicat una segona editorial sobre la possible implantació del projecte Eurovegas a Catalunya, aquesta vegada analitzat sota el punt de vista del planejament.

Com bé diuen, fins ara bona part del debat s’ha centrat en els impactes econòmics del complex, però la seva implantació requeria necessàriament l’ajut del planejament existent.

Enllaços d’interès:

La Trama Urbana – EuroVegas (II): La nova (des)planificació territorial

Article – Xarxes des de la producció fins el consumidor (Land Use Policy)

Recentment, l’article Peri-urban farmland conservation and development of alternative food networks: insights from a case-study area in metropolitan Barcelona (Catalonia, Spain) de Valerià Paül i Fiona Haslam McKenzie ha estat acceptat a la revista Land Use Policy.

Us adjuntem el resum de l’article. En breu podreu consultar el text sencer a la web de la revista.

Paül, V. i McKenzie, F.H. (2012). Land Use Policy

Documents relacionats:

Resum de l’article

Abstracts, Conferència Internacional Agriculture in an urbanizing society

Dos dels membres de la Comissió Tecnicocientífica de la Fundació Agroterritori, Valerià Paül i Sònia Callau, presentaran la seva recerca en la trobada internacional Agriculture in an urbanizing society. International Conference on Multifunctional Agriculture and Urban-Rural Relations.

El del Dr. Valerià Paül i Dr. Ángel Miramontes porta per títol The Agricultural contraction in spanish metropolitan areas (1989-2009). Peri-urban farmlands as privileged victims of the spanish building bubble.

L’altre està signat pel Dr. Valerià Paül, la Sra. Fiona Haslam McKenzie, la Sra. Sònia Callau i la Sra. Noelia Araújo i porta per títol Stimulationg alternative food networks? A critical survey of a recent agri-tourism experience in the Baix Llobregat Agricultural Park (Catalonia, Spain).

Us adjuntem l’abstract de les dues ponències i els seus contactes.

Enllaços d’interès:

Agriculture in an urbanizing society (Wageningen University)

Documents relacionats:

Abstracts Valerià Paül i Sònia Callau

La Terra – Política territorial (debat Llei urbanisme)

Us adjuntem el seguiment periodístic de la LLei d’Urbanisme publicat a la revista La Terra de desembre de 2011 i de gener març de 2012.

El primer article es publica a rel de la compareixeça de Maria Rovira, responsable de Política territorial d’Unió de Pagesos, a la Comissió de Territori del Parlament per exposar als diputats el poscionament del sindicat sobre el projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme. El segon, Rovira insisteix en la necessitat del Pla Sectorial Agrari per garantir la correcta regulació del sòl no urbanitzable. Finalmentment el tercer es publica després de l’aprovació de la Llei d’Urbanisme (3/2012) i mostra els punts més importants d’aquesta i amb els quals la pagesia ha vist compensat molts dels seus esforços.

La Terra. Num 378, pàg. 14 de desembre 2011, Num 379, pàg. 14 de gener 2012 i Num 381, pàg. 18 de març 2012.

Enllaços d’interès:

Descarregueu La Terra

Documents relacionats:

La Terra, num. 378, 379 i 381. Llei d\’Urbanisme, Sòl no urbanitzable

EuroVegas: Alguns mites sobre desenvolupament local – La Trama Urbana

La possible instal·lació del projecte anomenat EuroVegas a l’entorn de Barcelona és tema de debat des de fa unes setmanes.

Us adjuntem l’article de La Trama Urbana, que els seus membres defineixen com un espai crític i reflexiu sobre la ciutat i les seves dinàmiques; sobre els agents urbans i les seves relacions; sobre els efectes i les conseqüències de la seva forma i del seu fons; sobre els seus problemes reals i les possibilitats de millora.

La Trama Urbana. EuroVegas – Learning from Las Vegas, Alguns mites sobre el desenvolupament local. (27.02.2012)

Enllaços d’interès:

La Trama Urbana

Documents relacionats:

EuroVegas. La Trama Urbana

Sòl no urbanitzable: la pagesia hi vol tenir veu (La Mañana)

Al diari La Mañana de diumenge 8 de gener de 2012 es publica l’article «Sòl no urbanitzable: la pagesia hi vol tenir veu«

Maria Rovira, responsable de Política Territorial d’Unió de Pagesos i membre del Patronat de la Fundació Agroterritori, expressa en aquest curt text la necessitat d’involucrar la visió del territori des de la perspectiva del sector agrari. La finalitat és incorporar aquesta vesant en el planejament territorial i urbanístic per poder ajustar criteris i eines de gestió que encaixin en la realitat pagesa.

La Mañana, diumenge 8 de gener de 2012. Pàgina 6. Opinió.

Documents relacionats:

Sòl no urbanitzable: la pagesia hi vol tenir veu

¿Cuidamos el territorio? La Vanguardia octubre 2011

Us adjuntem el Tema de Debat de La Vanguardia de 17 d’octubre de 2011 que porta per títol: ¿Cuidamos el territorio?.

Es publiquen dos petits articles d’opinió que parteixen de la reflexió següent:

El paisaje supone el lugar de desarrollo de la vida y de las actividades de las personas. Es un recurso patrimonial (cultural y natural) y un espacio de producción de bienes y servicios ecológicos, económicos y sociales ¿Gestionamos de modo responsable el territorio? ¿Tenemos un comportamiento ético en relación con el paisaje? ¿Vamos hacia una cultura de sostenibilidad territorial?

Enllaços d’interès:

¿Cuidamos el territorio? 17.10.2011 La Vanguardia

Documents relacionats:

Tema de debat: ¿Cuidamos el territorio?

Articles d’opinió a la premsa

Compartim amb vosaltres aquests dos articles que han sortit recentment a la premsa.

En Josep Vicent Boira (doctor en Geografia, professor a la Universitat de València i escriptor), en el seu article d’opinió publicat a La Vanguardia de divendres 11 de novembre, xifra el ritme de transformació del sòl en infraestructures viàries, zones urbanes i industrials en 3,37 hectàrees per hora, entre l’any 2000 i 2006.

En Frederic Ximeno (biòleg i empresari, anteriorment Director General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya), publica al diari ara de diumenge 13 de novembre una reflexió sobre el model de creixement espanyol, allunyat de les necessitats del territori i la societat, en definitiva, allunyat del compromís ambiental que per altre banda fa temps que mostren altres estats europeus. D’aquí que el títol del seu article “El repte no és el deute”.

Documents relacionats:

Articles d’opinió crítics sobre el consum de recursos i altres questions territorials

Tesi doctoral Juli Valdunciel: Paisatge i models urbans contemporanis. Les comarques gironines (1979-2006)

El 15 de juny de 2011, el professor de la UdG, Juli Valdunciel va llegir al seva tesi doctoral: Paisatge i models urbans contemporanis. Les comarques gironines (1979-2006): del «desarrollismo» a la globalització, amb la que va obtenir el títol de doctor amb una qualificació de sobresalent amb menció cum laude.

La present Tesi doctoral conté una anàlisi quantitativa i qualitativa dels canvis en la forma i el paisatge urbans a les Comarques Gironines entre 1979 i 2006. La part teòrica situa la recerca en el marc del fenomen de la ciutat dispersa i parteix de la hipòtesi de la convergència cap a un model urbà global. La part empírica demostra aquest pressupost a través de l’estudi dels 522 plans parcials d’urbanisme aprovats durant aquest període. Els resultats permeten validar la consolidació del fenomen de la ciutat dispersa en tant que explosió de l’espai urbanitzat, difusió de la urbanització sobre el territori i aparició d’un nou paisatge cada cop més genèric, format per tres grans tipologies morfològiques: eixamples, urbanitzacions i polígons d’activitat econòmica. Tot plegat posa de manifest les carències que ha tingut el planejament per ordenar el creixement urbà, el debilitament de la ciutat com a projecte públic i una degradació del model de ciutat mediterrània.

Enllaços d’interès:

Paisatge i models urbans contemporanis. Les comarques gironines (1979-2006): del «desarrollismo» a la globalització.

A premsa: «La Expansión del Suelo Urbano». Dr. Juli Valdunciel

L’expansió del sòl urbà: un estudi sobre l’edificació voraç en les comarques de Girona.

El 19 de juny, La Vanguardia va publicar un article de 3 pàgines per tractar la conclusió principal de la tesi del Dr. Juli Valdunciel, doctor en geografia després de llegir el 15 de juny de 2011 a la UdG la seva tesi: Paisatge i models urbans contemporanis. Les comarques gironines (1979-2006): del «desarrollismo» a la globalització.

Analitza el planejament, 522 plans parcial aprovats, entre el 1976 i 2006 per tal d’establir el model de creixement i d’urbanització dispersa entre aquestes dates.

Enllaços d’interès:

Accès a la web de TDX (tesis doctorals en xarxa), enllaç a Tesi del Dr. Juli Valdunciel

Documents relacionats:

Article a La Vanguardia Dr. Jordi Valdunciel

Puesta de sol.jpg