Eines – Normativa – Ambiental

Llei 12/1985 d’espais naturals de Catalunya

La Llei 12/1985 té per objectiu protegir, conservar, gestionar i millorar la riquesa i productivitat dels espais naturals de Catalunya.

En aquest document hi trobarem la definició de què és un espai natural segons la normativa vigent (art 2.2) així com els tipus de figures de protecció que s’han establert per aquests espais (art.21) i la normativa que s’hi aplica. La Llei 12/1985 ha estat desenvolupada pels decrets 239/1986 i 328/1992.

Documents relacionats:

LLei 12 1985 espais naturals.pdf

 

Llei 12/1981 Normes de protecció dels espais naturals afectats per activitats extractives

Llei que estableix una normativa per les activitats mineres ubicades en espais d’especial interès natural.

Malgrat no és d’aplicació en l’àmbit de l’agricultura, aquesta llei és la primera aprovada pel Parlament en la que s’elabora un llistat d’espais d’interès natural (annex).

Documents relacionats:

Llei 12 1981 Espais naturals afectats per activitats extractives.pdf

    Lo sentimos. No se han encontrado Tweets.