Categories

Reglament 1260/1999, Fons Estructurals de la Unió Europea (iniciativa LEADER)

La iniciativa comunitaria LEADER s’inscriu en la política europea pel desenvolupament rural. Està dirigida a diversificar les activitats econòmiques de les zones rurals. Els projectes finançat pels programes LEADER es fan a càrreg del Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA). Aquest programa ha constat de tres fases de desenvolupament: LEADER I, LEADER II i LEADER +(fase actual).

La iniciativa LEADER, depenent dels Fons Estructurals de la Unió europea, va ser creada l’any 1999: reglament 1260/1999/CE, art.20.1.c

Unió europea. DO L 161, de 26.6.1999

Enllaços d’interès:

Web del programa LEADER

Documents relacionats:

Reglament 1260/1999, fons estructurals de la Unió Europea